جمعه, 08 اسفند 1399

گروه زيست شناسى دارای 19 عضو هيأت علمى می باشد و تعداد 5 نفرمربى بصورت حق التدريس با گروه همكارى دارند.

تعداد اعضای هيأت علمی گروه

نوع همکاری

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

جمع کل

تمام وقت

0

0

8

5

13

نیمه وقت

1

4

1

0

6

برای آشنایی با اساتید گروه و دیدن مشخصات آنها ، آدرس زیر را کلیک نمایید :

آشنايي با اعضاء هيأت علمي گروه