دوشنبه, 11 اسفند 1399

رياست دانشكده علوم ،جناب آقاى دكتر مومن هروى سيستم چند رسانه اى سايت دانشكده علوم را افتتاح كرد و طى يك سخنرانى ويديويى اينترنتى به تشريح برنامه هاى دانشكده پرداخت مشروح اين سخنرانى را ميتوانيد با استفاده از لينكهاى زير مشاهده نماييد...

اين نسخه مخصوص كاربران اينترنت ميباشد نسخه مخصوص كاربران شبكه داخلى

Imageعضويت كتابخانه دانشكده علوم درسازمان مركز اسناد و كتابخانه ملى جمهورى اسلامى ايران با اين عضويت مى توان با شناسگر استاندارد بين المللى كتابخانه ها ISIL) ) به عنوان يك فرد حقوقى از پاره اى از امكانات كتابخانه ملى استفاده كرد.