دوشنبه, 17 مرداد 1401

برنامه زمانبندی و اطلاعات تماس دانشكده علوم پایه

با توجه به شيوع ويروس كرونا و تاكيد دانشگاه مبنی بر انجام فعاليت هاي دانشگاهی بصورت غير حضوری و دوركاری از دانشجويان گرامی تقاضا مي شود كليه امور خود را بصورت غيرحضوری و با استفاده از روش های ارتباطی ذيل پيگيری نمايند.

نام و نام خانوادگی

سمت

روزهاي حضور

شماره تلفن دفتر

شماره تلفن همراه

ايميل

آی دی شبكه های اجتماعی

 دکتر علی جاوید

رئيس دانشكده علوم پایه

شنبه یکشنبه چهارشنبه

38435000

09155194534

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

09155194534

دکتر محمد جوانبخت

معاون آموزشی

یک شنبه دوشنبه

38435000

09155057460

Mo_ja58@ yahoo.com

09155057460

دکتر احسان ارمز

مدیر پژوهشی

شنبه

سه شنبه

38435000

09151537411

(صرفا همکاران)

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ehsanormoz

دکتر رحیم دبیری

مدير گروه مهندسی نفت و زمین شناسی

شنبه

سه شنبه

35249254

09158802239

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

@DrDabiri2

دکتر رضا الهیاری

مدیرگروه ریاضی و آمار

شنبه 

چهارشنبه

--

09151577625

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

09151577625

دکتر سعیده ظفربالانژاد

مدير گروه زیست شناسی

شنبه 

چهارشنبه

38435050

09153147569

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

09153147569

دکتر لیلی متولی زاده

مديرگروه فیزیک

یکشنبه چهارشنبه

--

09153032132

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

@leilimt

تلگرام

دکتر مهدی پردل

مديرگروه شیمی

شنبه دوشنبه چهارشنبه

38441324

09155081738

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

@OrganicChemistry

دکتر رضا صدرآبادی حقیقی

مدیرگروه علوم کشاورزی

شنبه 

سه شنبه

--

09155150768

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

09155150768

آقای سید جلیل فانی

مدیرگروه علوم تربیتی

یک شنبه  سه شنبه

--

09153111692

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

09153111692

  •                     ساعات حضور هيات رئيسه محترم دانشكده علوم پایه (رئيس، معاون آموزشی و مدير پژوهشی) از 8:00 لغايت 14:00مي باشد.
  •                     ساعات حضور مديران گروه هاي آموزشی از 9:00 لغايت 13:00مي باشد.