سه شنبه, 20 آذر 1397

اولين مجمع عمومی انجمن آمار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

در تاريخ 8/02/1387 در محل دانشکده علوم با حضور جمعی از مسئولین دانشکده علوم و اعضای انجمن برگزار گرديد.

پس از رای گيری 7 نفر به عنوان هيات مديره و 1 نفر به عنوان بازرس به شرح زير تعيين گرديد.

هيات مديره انجمن:

1- خانم انیس ایرانمنش

2- امیر دانشگر

3- احسان برادران

4- ملیحه ابراهیم پور

5- پروین کهربائیان

6- محسن عفتی

7- علیرضا سعیدی

بازرس انجمن:

علیرضا وحدتی


 

انتخاب دبیر انجمن ومسئول برگزاری سمینار های انجمن و خزانه دار

در تاريخ 26/02/1387 اولین جلسه هیئت مدیره انجمن علمی آمار با حضور اعضای انجمن برگزار گرديد.

در این نشست

دبیر انجمن: خانم انیس ایرانمنش

مسئول برگزاری سمینار های انجمن: سرکار خانم ابراهیم پور

خزانه دار: آقای امیر دانشگر

انتخاب و هم چنین اهداف انجمن در سالهای جاری مشخص گردید.