دوشنبه, 22 مهر 1398

اطلاعات شخصى و علمىp-khorshid

نام: پژمان

نام‌خانوادگى: خورشيد

تاریخ تولد : 1346

گروه آموزشى: فيزيك

مرتبه علمى : دانشيار

تحصیلات

رشته / گرایش

دانشگاه

كشور

دکترای تخصصی

فیزیک / اتمی و مولکولی

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم و تحقیقات

ایران

کارشناسی ارشد

فیزیک / حالت جامد

دانشگاه آزاد اسلامی

تهران شمال

ایران

کارشناسی

فیزیک کاربردی

دانشگاه آزاد اسلامی

مشهد

ایران

آشنائي با زبانهاي خارجي: انگليسي، چینی

تخصص اصلی: فیزیک پلاسما، گداخت (توکامک)

تخصص فرعی: فیزیک سطح