دوشنبه, 22 مهر 1398

 

اطلاعات شخصى و علمىee

نام:   ليلي                               

نام‌خانوادگى:   متولي زاده ناييني           

محل تولد : مشهد  

گروه آموزشى  :  فيزيك

مرتبه علمى :  استاديار           

تحصيلات :

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسي

فيزيك

فردوسي مشهد

ايران

كارشناسي ارشد

فيزيك حالت جامد

فردوسي مشهد

ايران

دكتري

فيزيك حالت جامد

فردوسي مشهد

ايران

تخصص اصلى:  مواد مغناطيسي           

آشنايى با زبانهاى خارجى :   انگليسي، فرانسه  

مقالات علمى منتشر شده در نشريات خارجى

Title

Journal

Volume

Year

Co-authors

Investigation of magnetoelastic effects in SmMn2Ge2 compound

J. Magn. Magn. Magn.

300

2006

L. Motevalizadeh, M.R. Alinejad, N. Tajabor,  F. Pourarian

Spin reorientation and first-order magnetisation process in  HoFe11-xCoxTi compounds

J. Magn. Magn. Magn.

314

2007

N. Tajabor,

  D. fruchart,     D. Gignoux,  S. Miraglia, L. Motevalizadeh

Influence of hydrogenation on structure and magnetic properties of HoFe11-xCoxTi

J. Alloys Compounds.

458

2008

N. Tajabor, M.R. Alinejad, L. Motevalizadeh, D. Fruchart, E. K. Hlil,     D. Gignoux, S. Miraglia

 

مقالات علمى ارائه شده در همايش­های علمی

عنوان مقاله

نام همايش

سال

مكان

همكار(ان)

نوع ارائه

Investigation of magnetoelastic effects in SmMn2Ge2 compound

Moscow International Symposium on magnetism

June

2005

Moscow

L. Motevalizadeh,

M.R. Alinejad,        N. Tajabor,             F. Pourarian

Poster

بررسی اثر هيدروژن   دهی بر ساختار و خواص مغناطيسی ترکيبات HoFe11-xCoxTi

چهاردهمين همايش انجمن بلورشناسی وکانی شناسی ايران

بهمن

1385

بيرجند

لیلی متولی زاده،

 ناصر تجبر،

محمدرضا علی نژاد،

دانيل فروچارت

شفاهي

بررسی اثر هيدروژن دهی و نیتروژن دهی بر ساختار و خواص مغناطيسی ترکيب HoFe10CoTi

هشتمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران

بهمن

1385

مشهد

لیلی متولی زاده،

 ناصر تجبر،

محمدرضا علی نژاد،

دانيل فروچارت

پوستر

بررسی اثر پخش كربن بر ساختار و خواص مغناطیسی

ترکیبات HoFe11-xCoxTi

پانزدهمين همايش انجمن بلورشناسی وکانی شناسی ايران

بهمن

1386

مشهد

لیلی متولی زاده،

 ناصر تجبر،

محمدرضا علی نژاد،

دانيل فروچارت

شفاهي

بررسی آثار مغناطوالاستیکی ترکیب Sm0.4Gd0.6Mn2Ge2

کنفرانس انجمن فيزيک ايران

شهریور

1387

كاشان

لیلی متولی زاده، محمدرضا علی نژاد، ناصر تجبر، فایز پورآرین ، دانیل فروچارت

پوستر

بررسی اثر پخش نيتروژن بر ساختار و خواص مغناطيسی ترکيبات HoFe11-xCoxTi

شانزدهمين همايش انجمن بلورشناسی وکانی شناسی ايران

آبان

1387

رشت

لیلی متولی زاده،

ناصر تجبر،

محمدرضا علی نژاد،

دانيل فروچارت

پوستر

فرآوري نانولوله­هاي اكسيد روي به روش سل-ژل با استفاده از قالب

همايش تخصصي جايگاه نانوداروها در علوم پزشكي

تیر

1388

مشهد

زهرا حیدری،

ناصر شاه طهماسبی،

ابراهیم عطاران،

لیلی متولی زاده

پوستر

سنتز نانوساختارهاي گل خوشه­اي اكسيد روي بوسيله­ي يك روش ساده­ي هيدروترمال

كنفرانس فيزيك ايران

مرداد

1388

اصفهان

ناصر شاه طهماسبی،

ابراهیم عطاران،

زهرا حیدری،

لیلی متولی زاده،

مسعود کریمی پور

پوستر

فرآوري نانوسیم ها و نانولوله­هاي اكسيد روي به روش سل-ژل

هفدهمين همايش انجمن بلورشناسی وکانی شناسی ايران

مرداد

1388

همدان

زهرا حیدری،

ناصر شاه طهماسبی،

ابراهیم عطاران،

لیلی متولی زاده

شفاهی

سنتز و مشخصه یابی نانولوله های دی اکسید تیتانیوم به روش سل ژل

هفدهمين همايش انجمن بلورشناسی وکانی شناسی ايران

مرداد

1388

همدان

الهه قربانی،

ناصر شاه طهماسبی،

ابراهیم عطاران،

لیلی متولی زاده

شفاهی

ساخت نانوساختار پیوند شفاف p-n اکسید قلع به روش اسپری     پایرولیز، مشخصه یابی الکتریکی و اپتیکی

اولین کنفرانس ملی نانو و بیوفناوری

 

آبان

1388

کرمان

زهره اشرفی، ناصر شاه طهماسبی،

مهدی باقری محققی،

لیلی متولی زاده،

مسعود کریمی پور

 

شفاهی

ساخت و مشخصه یابی الکتریکی و اپتیکی نانوساختار پیوند p-n هم جنس شفاف اکسید قلع

 

دومین همایش ملی نانو مواد و نانوتکنولوژی

 

اردیبهشت 1389

دانشگاه آزاد نجف آباد

زهره اشرفی، ناصر شاه طهماسبی،

مهدی باقری محققی،

لیلی متولی زاده

 

شفاهی

Synthesis of anatase TiO2 nanotubes at high temperature by sol-gel template method

 

6th nanoscience and nanothechnology conference

June2010

Cesme- Izmir – Turkey

Elaheh Ghorbani,

Leili Motevalizadeh,

Nasser Shahtahmassebi,

Ebrahim Attaran

Poster

To get familiar simply with higher dimensional space and time as a 2d quantity in physics

7th International Conference Hands-on Science and Society gap, HSci 2010

July 2010

Crete,

Greece

A.Chamani,

F.Ahmadi,

 L. Motevalizadeh

oral

بررسی ناهمسانگردی مغناطیسی ترکیب  HoFe4Co7Ti  و هیدرید آن

هيجدهمين  همايش  بلور شناسي  و  كاني شناسي  ايران

شهریور 1389

دانشگاه تبريز

لیلی متولی زاده ،

ناصر تجبر،

محمدرضا علی نژاد،

دانيل فروچارت

شفاهی

انبساط گرمایی و مغناطوتنگش ترکیب های بین فلزی

  HoFe11-xCoxTi

هيجدهمين  همايش  بلور شناسي  و  كاني شناسي  ايران

شهریور 1389

دانشگاه تبريز

داود ثانوی خوشنود، لیلی متولی زاده ،

ناصر تجبر،

 

شفاهی

مطالعه اثر ناخالصی سولفور بر روی  ویژگی­­های میکروساختاری و اپتیکی  لایه­های رسانای شفاف  ITO

هيجدهمين  همايش  بلور شناسي  و  كاني شناسي  ايران

شهریور 1389

دانشگاه تبريز

مریم خورشیدی فر،

لیلی متولی زاده،    مهدی باقری محققی

شفاهی

سنتز و بررسي خواص ساختاري نانو ذرات ZnO:Cu  به روش ژل احتراقی

هيجدهمين  همايش  بلور شناسي  و  كاني شناسي  ايران

شهریور 1389

دانشگاه تبريز

محمد حسینی، ابراهیم عطاران،

لیلی متولی زاده 

شفاهی

لایه نشانی و مطالعه خواص ساختاری و فوتو-رسانایی لایه های نازک
اکسیدایندیوم- قلع (ITO) با ناخالصی سولفور به روش اسپری پایرولیزیز

کنفرانس فیزیک ایران

شهریور ۱۳۸۹

دانشگاه بوعلی همدان

مریم خورشیدی فر،

لیلی متولی زاده،   مهدی باقری محققی،

داود ثانوی خوشنود

شفاهی

ااثر جانشانی کم کبالت بر ویژگی‌های مغناطوتنگشی ترکیب بین فلزی  HoFe11Ti

 

کنفرانس فیزیک ایران

شهریور ۱۳۸۹

دانشگاه بوعلی همدان

لیلی متولی زاده،   ناصر تجبر،

داود ثانوی خوشنود

شفاهی

سنتز نانومیله‌های اکسید روی به یک روش ساده‌ی هیدروترمال

کنفرانس فیزیک ایران

شهریور ۱۳۸۹

دانشگاه بوعلی همدان

لیلی متولی زاده،   زهرا حیدری، ناصر شاه طهماسبی، مسعود کریمی پور

پوستر

 

كارگاه ها:  

1- First School in Quantum Computing Theory, IPM, Iran, 2002.

2- International Workshop on Physics and Technology of Thin Films, Sharif University, Iran, 2003.

3-"EGIDE" scholarship, CNRS, Grenoble, France, 2006.

 

 سوابق تدريس

 عنوان دروس تدريس شده

فيزيك پيش (كارشناسى)

 

فيزيك عمومى 1 (كارشناسى)

 

فيزيك عمومى 2 (كارشناسى)

 

فیزیک جدید 1 (کارشناسی)

مکانیک تحلیلی (کارشناسی)

الکترومغناطیس 1 (کارشناسی)

الکترومغناطیس 2 (کارشناسی)

فیزیک حالت جامد 1 (کارشناسی)

علايق پ‍‍ژوهشى :

بررسي  تئوري و تجربي خواص مغناطيسي مواد، ساخت و بررسي خواص نانوساختارها

نحوه ارتباط

پست الكترونيك : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نشانى دفتر كار : خيابان راهنمايى، دانشکده علوم، دفتر روبه روی دفتر گروه فيزيك.

تلفن :      (292) 8435000-0511