دوشنبه, 29 مهر 1398

1. اطلاعات شخصى و علمى

نام:  مهدى             

نام‌خانوادگى:   خواجوى

تاريخ تولد :

محل تولد :

گروه آموزشى  : فيزيك

نوع همكارى : نيمه وقت

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

 

 

 

كارشناسى ارشد

 

 

 

دكترى

فيزيك نجوم و اختر

فردوسى مشهد

ايران