دوشنبه, 22 مهر 1398

اطلاعات شخصى و علمىhghpima

نام: عليرضا

نام‌خانوادگى: حق پيما

تاريخ تولد : 1345

محل تولد :مشهد

گروه آموزشى : فيزيك

مرتبه علمى : استاديار

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

فیزیک

فردوسی مشهد

ایران

كارشناسى ارشد

فیزیک

فردوسی مشهد

ایران

دكترى

فيزيك

فردوسى مشهد

ايران