شنبه, 30 تیر 1397

1. اطلاعات شخصى و علمى

نام:  جمشيد          

نام‌خانوادگى:   قنبرى

تاريخ تولد :

محل تولد :

گروه آموزشى  : فيزيك

نوع همكارى : نيمه وقت

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

 

 

 

كارشناسى ارشد

 

 

 

دكترى

نجوم

 

انگلستان