چهارشنبه, 30 خرداد 1397

1. اطلاعات شخصى و علمى

Image
راضيه ثانوى خشنود

نام: راضيه

نام‌خانوادگى: ثانوى خشنود

تاريخ تولد :01/01/1350

محل تولد : مشهد

گروه آموزشى : شيمى

مرتبه علمى : مربى

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

كارشناسى ارشد

دانشگاه فردوسی

ایران

دكترى

شيمى تجزيه

دانشگاه فردوسی

ايران

تخصص اصلى: شیمی تجزیه

آشنايى با زبانهاى خارجى : انگلیسی

2. انتشارات

مقالات علمى در نشريات خارجى

Title

Journal

Volume

Number

Year

Co-authors

A Thermodynamic Study of Complex Formation Between 15-Crown-5 with Mg2+, Ca2+ , Sr2+ and Ba2+ Metal Cations in Some Binary Mixed Non – aqueous Solvents Using the Conductometric Method.

Iran.J.Chem.&Chem.Eng

20

2

2001

Gh.Rounaghi

A Thermodynamic Study of Complex Formation Between 18-Crown-6 with T1+, Hg2+ and Ag+ Metal Cations in Some Binary Mixed Non – aqueous Solvents Using the Conductometric Method.

Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry

47

-

2003

Gh.Rounaghi

F.Boosaeedi

Study of Complex Formation Between 18-Crown-6 with Cu2+, Zn2+, Cd2+, and Pb2+ Cations in Some Binary Mixed Non-aqueous Solvents Using the Conductometric Method

Polish J. Chem

79

-

2005

Gh.Rounaghi

N.Khazaee

Discussion on the Complexing Ability of Macrocyclic Ligand, 12-crown-4 with Li+ Cation in Some Binary Mixed Non-aqueous Solvents

Polish J. Chem

80

-

2006

Gh.Rounaghi

Study of Complex Formation Between N-Phenylaza-15-Crown-5 with Mg2+, Ca2+, Ag+ and Cd2+ Metal Cations in Some Binary Mixed Aqueous and Non-aqueous Solvents Using the Conductometric Mehtod

Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry

54

-

2006

Gh.Rounaghi

Effect of Solvent on Competitive Bulk Membrane Transport of Transition and Post Transition Metal Cations Using Decyl-18-crown-6

Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry

55

-

2006

Gh.Rounaghi

Conductance Studies on Complex Formation Between Aza-18-Crown-6 with Ag+, Hg2+and Pb2+ Cations in DMSO-H2O Binary Solutions

Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry

58

-

2007

Gh.Rounagh

3. عضويت در مجامع علمى

عضويت در انجمنهاى علمى-داخلى و خارجى

نام انجمن

كشور

تاريخ

از

تا

شیمی و مهندسی شیمی ایران

ایران

74

87

4. سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

شیمی عمومی 2

شیمی تجزیه 1

شیمی تجزیه 2

5. نحوه ارتباط

پست الكترونيكى : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

6. آدرس محل كار :دانشکده علوم پایه – گروه شیمی