دوشنبه, 29 مهر 1398

1. اطلاعات شخصى و علمى

نام:  محمود                                                                             

نام‌خانوادگى:  ابراهيمى

تاريخ تولد :29/02/1344

محل تولد :شاهرود

گروه آموزشى  : شيمى- مركز گلبهار

مرتبه علمى : مربى

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

 

 

 

كارشناسى ارشد

شيمى فيزيك

 

ايران

دكترى

 

 

 

تخصص اصلى:  

آشنايى با زبانهاى خارجى :

2. انتشارات

مقالات علمى در نشريات خارجى

Title

Journal

Volume

Number

Year

Co-authors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات علمى در نشريه داخلى

عنوان مقاله

نام مجله

جلد/سال

شماره

سال انتشار

همكار(ان)

نوع مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتابهاى تاليفى

نام كتاب

ناشر

محل انتشار

چندمين چاپ

آخرين سال چاپ

همكار(ان(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتابهاى ترجمه اى

نام نويسنده(هاى) اصلى کتاب

همكار(ان(

نام کتاب به زبان اصلى

مشخصات کتاب ترجمه شده

نام کتاب

ناشر

محل انتشار

چندمين چاپ

آخرين سال چاپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. عضويت در مجامع علمى

عضويت در انجمنهاى علمى-داخلى و خارجى

نام انجمن

كشور

تاريخ

از

تا

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات به انجمنهاى علمى يا نشريات

نام انجمن علمى يا نشريه

سمت يا نوع خدمت

تاريخ

از

تا

 

 

 

 

4. كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى و جوايز رسمى

عنوان كار تحقيقاتى ، جايزه يا نشان

اهدا كننده

سال دريافت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. سوابق تدريس

 عنوان دروس تدريس شده

شيمى تجزيه (مهندسى)

اصول تصفيه آب

روش استفاده از متون علمى شيمى

تمرين پژوهش

تمرين معلمى

شيمى 2 (مهندسى )

 علايق پ‍‍ژوهشى :

6. مسئوليتهاى اجرايى و پستهاى مديريت

شرح

محل

تاريخ

از

تا

 

 

 

 

7. نحوه ارتباط

پست الكترونيكى : 

آدرس صفحه خانگى : 

8. آدرس محل كار

آدرس  دانشكده :

شماره طبقه و اتاق :

شماره تلفن تماس :