جمعه, 01 تیر 1397

1. اطلاعات شخصى و علمىmasoudi

نام‌خانوادگى: مسعودی خراسانی

تاريخ تولد : 20/12/1353

محل تولد : مشهد

گروه آموزشى : زیست شناسی

مرتبه علمى : مربی

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

زیست عمومی

آزاد اسلامی

ایران-مشهد

كارشناسى ارشد

علوم گیاهی-فیزیولوژی

تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی

ایران - گرگان

تخصص اصلى: فیزیولوژی گیاهی - آللوپاتی

آشنايى با زبانهاى خارجى : انگلیسی

2. انتشارات

مقالات ارائه شده در كنفرانس هاي علمي(داخلي و خارجي):

 

عنوان مقاله

نام و سطح كنفرانس

زمان برگزاري

محل برگزاري

همكار(ان)

اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام های مختلف خردل وحشی در غلظت های مختلف بر برخی
ویژگی های جوانه زنی بذر کلزا

اولین کنفرانس علوم و تنوع زیستی گیاهی ایران

شهریور1381

تهران

دکتر غلامرضا حدادچی و مهندس ناصر باقرانی ودکتر محمد بنایان اول

Allelopathic effects of aqueous extract of Sinapis arvensis on growth and related physiological and biochemical responses of Brassica napu

IV International Congress Allelopathy in sustainable terrestrial and aquatic Ecosystem

آگوست2004

هند

Haddadchi, G. R

اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام‌های مختلف خردل وحشی در غلظت‌های مختلف بر برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر کلزا رقم PF

دومین کنگره بیولوژی کاربردی

مهر 1383

مشهد

غلامرضا حدادچی

ناصر باقرانی

محمد بنائیان اول

بررسی اثرات میدان‌های مغناطیسی مختلف بر جوانه‌زنی و رشد کلزا

اولین همایش بین‌المللی علوم زیستی ایران

آذر 1384

کرج

محمود ذکائی

مطالعه خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاه کلزا در شرایط میدان‌های مغناطیسی از نوع سینوسی

اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران

مرداد1388

اصفهان

محمود ذکائی

اثرات دگرآسیبی عصاره آبی خردل وحشی Sinapis arvensis L. بر برخی صفات فیزیولوژیک گیاه کلزا در محیط کشت هیدروپونیک

همایش ملی گیاهان دانه روغنی

مهر 1388

اصفهان

غلامرضا حدادچی

شناسایی آستانه تحمل Anethum graveloens L. نسبت به غلظت‌های مختلف یون ید

سومین همایش ملی زیست‌شناسی و نگاهی به آینده

خرداد 1389

گرمسار

مهرداد لاهوتی

سمانه جمشیدی

بررسی اثرات شدت میدان‌های مغناطیسی مختلف بر برخی صفات تشریحی ریشه گیاه کلزا Brassica napus L

شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین‌المللی زیست شناسی ایران

شهریور1389

مشهد

محمود ذکائی

بررسی تأثیر تنش شوری بر جوانه‌زنی هشت رقم گندم خوراکی

 Triticum aestivum

کنگره‌ی بین‌المللی بیولوژی کاربردی ایران

شهریور90

مشهد

هیلدا بشارت

هما محمودزاده

مقایسه‌ی رشد دانه رست‌های 8 رقم گندم خوراکی Triticum aestivum در شرایط تنش شوری

کنگره‌ی بین‌المللی بیولوژی کاربردی ایران

شهریور90

مشهد

هما محمودزاده ـ هیلدا بشارت

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمي

عنوان

کنگره

سال

همکاران

اثرات آللو پاتیک عصاره آبی اندام‌های مختلف خردل وحشی در غلظت‌های مختلف بر جوانه‌‌زنی بذر کلزا

مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی سال12، شماره5، آذر ـ دی 1384، ص81-73

ISSN: 1028-3099

غلامحسین حدادچی

محمد بنائیان اول

ناصر باقرانی

Allelopathic effects of aqueous extract of sinapis arvensis on growth and related physiological and biochemical responses of Brassica napus

Journal of science university of Tehran Vol.32, No, 1, P.23-28,

Spring 2006

غلامحسین حدادچی

طرح هاي  پژوهشي درون دانشگاهي و برون دانشگاهي

عنوان طرح

سال انجام

مجري و همكاران

مطالعه و شناسایی آستانه تحمل شوید خوراکی نسبت به غلظت‌های مختلف یون یدید

85-1384

مهرداد لاهوتی

بررسی اثرات میدان‌های مغناطیسی از نوع سینوسی بر جوانه‌زنی بذر کلزا

86-1385

محمود ذکائی

بررسی اثرات دگرآسیبی گندم تحت تنش خشکی و غیر تنش بر جوانه زنی کلزا

86-1385

فروغ عباسی

بررسی اثرات متقابل سطوح مختلف شوری و هورمون‌های گیاهی بر چند رقم گندم خوراکی

1390

هما محمودزاده

هیلدا بشارت

عضويت در مجامع علمى

عضويت در انجمنهاى علمى-داخلى و خارجى

نام انجمن

كشور

تاريخ

از

تا

انجمن بیولوژی کاربردی ایران

ایران

1381

کنون

خدمات به انجمنهاى علمى يا نشريات

نام انجمن علمى يا نشريه

سمت يا نوع خدمت

تاريخ

از

تا

انجمن بیولوژی کاربردی ایران

همکاری در برگزاری کنگره ها وجشنواره عکس

1381

1383

3. كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى

عنوان كار تحقيقاتى

همکاران

مطالعه و شناسایی آستانه تحمل شوید خوراکی نسبت به غلظت های مختلف یون ید (I-).

دکتر مهرداد لاهوتتی (مجری)

بررسی اثرات میدان های مغناطیسی از نوع سینوسی بر جوانه‌زنی بذر گیاه کلزا.

دکتر محمود ذکایی (مجری)

بررسی اثرات دگرآسیبی گندم تحت تنش خشکی وغیر تنش بر جوانه زنی کلزا.

دکتر فروغ عباسی (مجری)

4. سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

فیزیولوژی گیاهی 2

اکولوژی عمومی

گیاه شناسی 1

زیست گیاهی

زیست عمومی

مباحثی در علوم زیستی

آزمایشگاههای سیستماتیک1و2 وفیزیولوژی گیاهی 1و2

تمرین معلمی 1 و 2

5. نحوه ارتباط

پست الكترونيكى : fateme_masoody @Yahoo.com

6. آدرس محل كار

آدرس دانشكده : دانشكده علوم دانشگاه آزاد اسلامى گروه زيست شناسى

شماره تلفن تماس : 8435050