جمعه, 01 تیر 1397
 

1. اطلاعات شخصى و علمى

نام:  سعیده

نام‌خانوادگى:  ظفربالانژاد

تاريخ تولد : 1/7/1344

محل تولد : مشهد

گروه آموزشى  : زیست شناسی

مرتبه علمى : استاديار

تحصيلات

تحصيلات رشته/گرايش دانشگاه كشور
کارشناسی علوم جانوری فردوسي مشهد ايران
کارشناسی ارشد علوم جانوری- تکوینی آزاد اسلامی واحد تهران شمال ايران
دکتری تخصصی علوم جانوری- سلولی تکوینی آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ايران

تخصص اصلى علوم جانوری- سلولی تکوینی

آشنايى با زبانهاى خارجى  انگلیسی

 

2. انتشارات

مقالات علمى در نشريات خارجى

Title Journal Volume Number Year
The Effect of Extremely Low Frequency Electromagnetic Field on Angiogenesis Research Journal of environmental Sciences(ISI) 4 3 2010
The Synergic Effect of sodium Valporate and Extremely low frequency Electromagnetic field on Angiogenesis Scientific Research and Essays(ISI) 6 1 2011
اثرات راپامایسن بر رگ زایی در پرده کوریوآلانتوئیک جوجه مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 12 1 1388
اثرات توأم راپامایسین و میدان الکترومغناطیسی با فرکانس بسار پایین بر آنژیوژنز مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 11 3 1388
اثر مهاری میدان الکترومغناطیسی با فرکانس کم بر آنژیوژنز در پرده کوریوآلانتوئیک جوجه مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان 12 2 1389
         
اثر عصاره الکلی میوه هندوانه ابوجهل بر رگ زایی در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 14 1 1390
اثرات دوزهای مختلف آتورواستاتین بر رگزایی در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 14 2 91
اثرات توام آتورواستاتين و ميدان الكترومغناطيسي با فركانس كم بر آنژيوژنزدر پرده کوریوآلانتوئیک جوجه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 19 2 1391
The Effect of Saffron Aqua Extract on Angiogenesis in Chick Chorioalantoic Membrane Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 15   2013
اثرات توام عصاره آبي زعفران و ميدان الكترومغناطيسي با فركانس پايين رآنژيوژنز در پرده كوريوآلانتوئيك جنين جوجه مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد 15 91 1392
بررسی اثر سایتوتوکسی سیتی و مهار رشد سلولی داروی آتوروستاتین بر رده­ی سلولی سرطان پستان(MCF-7 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان 21 88 1392
Investigating the cytotoxic effects of ethanolic extract of Ferula asafoetida resin on HepG2 cancer cell line ournal of Kashan University of Medical Science 17 4 2013
بررسی اثرات توام عصاره اتانولی سیر(Allium sativum L) ومیدان الکترومغناطیس با فرکانس پایین بر رگ زایی در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 21 4 1392
Antioxidant, Antiproliferative, and Antiangiogenesis Effects of Polyphenol-Rich Seaweed (Sargassum muticum) BioMed Research International(ISI)     2013
بررسی اثر دفروکسامین بر آنژیوژنز در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 6 2 1392
The Inhibitory Effect of Camellia sinensis Extract on Decreasing Inductive Teratogenicity of Low Frequency Electromagnetic Field in Liver and Spleen of Balb/C Rat Embryo Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 14 5 2012
Expressional analysis of SALL4 mRNA in prosencephalon during chicken Arak Medical University Journal 7 85 2014
بررسی اثرات توأم عصاره تام الکلی پوسته کیتون و بافت سلول زدایی شدهي مغز رت بر آنژیوژنز پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژي و تکوین جانوري 7 3 1393
The effects of coadministration of honey bee venom and low frequency     electromagnetic field on the inhibition of angiogenesis in chick chorioallantoic membrane Feyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences 18 4 2014
مقايسه اثر آنتي آنژيوژنيك عصاره تام آبي ريشه شيرين بيان و گليسيريزيك اسيد در پرده كوريوآلانتوئيك جوجه فصلنامه علمی پژوهشی طب مکمل 4   1393
بررسي عصاره الكلي برگ گياه حنا بر روي رگ زايي پرده كوريوآلانتوئيك وبرخي ناهنجاري هاي مورفولوژيك در جنين جوجه مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 16 4 1393
اثر ضد رگ زايي عصاره آبي زعفران درمدل حلقه آئورت موش صحرايي نژاد ويستار مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 16 3 1393
اثر عصاره آبي زعفران و ميدان الكترو مغناطيس با فركانس كم بر آنژيوژنز درحلقه آئورت موش صحرايي نژاد ويستار کومش 15 4 1393
بررسي تاثير داروي دفروكسامين بر پروليفراسيون سلولي (MCF و پستان ( 7 (HepG2 فصلنامه زیست شناسی تکوینی 4 14 1391
اثر عصاره زعفران بر بیان ژن هاي در سلول های سرطان پستان 7 VEGF A ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 17 12 1392
بررسی بیان مارکر سلول های بنیادی در مزنسفالن طی تکوین جنین جوجه SALL مجله سلول و بافت 6 1 1394
بررسی اثر عصاره الکلی چای کوىی بر آنژیوژنز پرده کوریوآلانتوئیک جنین ىای جوجه نژاد ROSS مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 23 11 1394

Effect of Holothuria leucospilota extracted saponin on maturation of

mice oocyte and granulosa cells

Research in Pharmaceutical Sciences

(ISI)

11 2 2016
اثر حفاظتی عصاره تام ستاره شکننده خلیج فارس بر آسیب کبدي القا شده توسط تتراکلرید کربن ( 4ccl در موش صحرایی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 22 4 1394
بررسی اثر عصارۀ آبی خیاردریایی خلیج فارس بر ) پیشگیری از آسیب میذان الکترومغناطیسی بر غذد جنسی نر در موش نژاد Balb/C

یافته های نوین در علوم زیستی

2 3 1394
بررسي اثر ضد رگزايي اوژنول در حلقه آئورت موش صحرايي دو ماهنامه علمي– پژوهشي فيض 19 3 1394
بررسی اثر عصاره آبی برگ گیاه زرشک خوراکی (Berberis vulgaris) بر آنژیوژنز بر پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی و تکوین جانوری 33 1 1394
اثر عصارۀ بیضۀ گوسفند در رشد فولیکولهای مو و ترمیم زخم پوست موش صحرایی نر نژاد ویستار یافته های نوین در علوم زیستی 2 1 2016

The Effects of Stachys lavandulifolia Leaves Aqueous Extract on Angiogenesis in Chick

Embryos Chorioalantoic Membrane

and Choroids Plexus

Advanced Studies in Biology

8 2 2016

 

 

آثار علمی منتشر شده یا مقالات ارائه شده در کنفرانسها

عنوان مقاله نام ناشر و محل انتشار تاریخ انتشار یا ارائه عنوان و محل کنفرانس  
مقایسه روند بازسازی سوراخ های ایجاد شده با مساحت یکسان و اشکال هندسی متفاوت در لاله گوش دانشگاه فردوسی 1382 سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران دانشگاه فردوسی  
An experimental study about regeneration white newzealand….. 2nd world union of wound healing societies..meeting 2004 2nd world union of wound healing societies..meeting France  
مطالعه تجربی تغییرات هیستولوژیک روند بازسازی بافت های آسیب دیده لاله گوش خرگوش سفید..... دانشگاه تهران 1382 اولین کنفرانس سراسری زیست شناسی سلولی و تکوینی  
نقش شکل موج جریان های مولد میدان های مغناطیسی بر رشد و نمو جنین پرندگان دانشگاه تهران 1382 اولین کنفرانس سراسری زیست شناسی سلولی و تکوینی  
مقایسه روند بازسازی سوراخ­های ایجاد شده با مساحت یکسان و اشکال هندسی متفاوت در گوش­های خرگوش سفید نژاد نیوزیلندی دانشگاه تهران 1382 اولین کنفرانس سراسری زیست شناسی سلولی و تکوینی  
بررسی اثرات امواج مایکروویو بر اووژنز موش ماده نژاد Balb/C دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 1383 دومین کنگره بیولوژی کاربردی ایران  
بررسی اثرات امواج مایکروویو بر اسپرماتوژنز موش نرنژادBalb/C دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 1383 دومین کنگره بیولوژی کاربردی ایران  
مطالعه اثر روغن کرچک بر روند بازسازی سوراخ های ایجاد شده در گوش خرگوش دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 1383 دومین کنگره بیولوژی کاربردی ایران  
بررسی اثر تستوسترون اگزوژنوس بر روند نرمیم اعصاب محیطی پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت دانشگاه تر بیت مدرس 1384 چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران ، دانشگاه تربیت مدرس تهران  
بررسی اثرات عصاره هیدرو الکلی چای سبز Camella sinensis بر کبد و طحال جنین موش نژاد Balb/C دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 1390 کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی  
اثرات توأم میدان های الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین ( 50 هرتز) و داروی آتورواستاتین بر شاخص های مورفومتریک جنین جوجه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 1390 کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی  
Anti-angiogenic effects of Deferoxamine on VEGF-A Gene Expression in HepG2 Cell Line دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 2013 International Congress on Natural Products  

Antitumor Effects of Deferoxamine on VEGF-D Gene Expression Levels in HepG2 Cell Line

Comparative Study of Saffron Aqua Extract on Morphology of HepG2 & MCF7 Cell Line

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 2013 International Congress on Natural Products  
The Synergic Effects of Saffron Aqua Extract and Low Frequency Electromagnetic Fields On Chick Development دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 2013 International Congress on Natural Products  
The Effect of Saffron Aqua Extract on Angiogenesis in Aortic Ring Rats دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 2013 International Congress on Natural Products  
The Synergic Effect of Saffron Aqua Extract and Low Frequency     Electromagnetic Field on Angiogenesis in Aortic ring دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 2013 International Congress on Natural Products  
The synergic Effect of Glycyrrhizic Acid and low frequency Electromagnetic Field (50Hz,200G) on Angiogenesis in Chick Chorioalantoic membrane دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 2013 International Congress on Natural Products  
The Effect of Glycyrrhizic Acid on Angiogenesis in Chick Chorioalantoic Membrane دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 2013 International Congress on Natural Products  
The Synergic Effect of Acellular Brain and Persian Gulf Chiton’s Shell Extract on Angiogenesis in Chick Embryo Chorioalantoic Membrane دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 2013 International Congress on Natural Products  
The Effect of Alcohlic Extract Of Shell of Persian Gulf Chiton on Angiogenesis in Chicken Chorioalantoic Membrane(CAM) دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 2013 International Congress on Natural Products  
The Effect of Alcohol Extract of Brown Persian Gulf Seaweed (Sargassum muticum) on MCF-7 Cell Line دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 2013 International Congress on Natural Products  
The Effect of Alcohol Extract of Brown Seaweed (Sargassum muticum) on Morphometric Measures of Chick Embryo دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 2013 International Congress on Natural Products  
The Effect of Honey Bee Venom on Angiogenesis in Chick Chorioalantoic Membrane دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 2013 International Congress on Natural Products  
Evaluation of Antitumor Properties of Euphorbia franchetti on The Cancer Cell Line (Breast and Liver) دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 2013 International Congress on Natural Products  
Evaluation of Total Extarct of euphorbia aellenii on Inhibition of Cancer Cell Growth دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 2013 International Congress on Natural Products  

3. عضويت در مجامع علمى

عضويت در انجمنهاى علمى-داخلى و خارجى

نام انجمن كشور تاريخ
از تا
انجمن بيولوژى كاربردى ايران ايران از سال 1385 تا کنون

 

4. كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى و جوايز رسمى

طرح های پژوهشی

عنوان طرح محل اجرا توضیحات
تهیه وتکثیر مقاطع بیولوژیک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد سال 1375 همکار طرح
اثر امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین بر آنژیوژنز دانشگاه آزاد اسلامی مشهد سال 1385 همکار طرح
اثرات امواج مایکروویوبر گامتوژنز موش سوری نژاد Balb/C دانشگاه آزاد اسلامی مشهد سال 1382 همکار طرح

بررسی اثر تستوسترون تزریقی بر تغییرات موتونرون های نخاعی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد1384 همکار طرح
بررسی اثر چای کوهی بررگزایی در شبکه کورویید مغز جنین جوجه دانشگاه آزاد اسلامی 1393 همکار طرح
     

 

جوایز یا نشان

عنوان جایزه یا نشان اهدا کننده سال دریافت
كارشناس نمونه گروه زيست شناسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهد 
كارشناس نمونه گروه زيست شناسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهد 

خدمات به مجامع علمی

نام انجمن علمى يا نشريه سمت يا نوع خدمت تاریخ
کنگره بيولوژى كاربردى عضو كميته اجرايى، 1379
کنگره بیولوژی کاربردی عضو كميته اجرايى 1383
کنگره بیولوژی کاربردی عضو كميته علمی 1390
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد داور 1388تا کنون
Iranian biomedical journal داور 1394

5. سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

زیست شناسی جانوری کارشناسی بیوشیمی
زیست شناسی عمومی کارشناسی پیرا پزشکی و تربیت بدنی
زیست شناسی سلولی و مولکولی کارشناسی زیست شناسی
زیست شناسی سلولی و مولکولی کارشناسی علوم تجربی
زیست شناسی سلولی کارشناسی بیوشیمی و میکروبیولوژی
بافت شناسی کارشناسی زیست شناسی
جنین شناسی کارشناسی زیست شناسی
اندام زایی مهره داران کارشناسی ارشد علوم جانوری
آزمایشگاه جنین شناسی مقایسه ای کارشناسی ارشد علوم جانوری
آزمایشگاه کشت سلول و بافت کارشناسی ارشد علوم جانوری
ترمیم و هیستوژنز مولکولی دکتری علوم جانوری

علايق پ‍‍ژوهشى : 1- آنژیوژنز 2- ترمیم، 3- کشت سلول و بافت 4- گیاهان دارویی

تعداد پایان نامه های اجرا شده و در حال اجرا : 30 سمت : استاد راهنما و استاد مشاور  

پست الكترونيكى : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آدرس محل كار: گروه زيست شناسى ، دانشكده علوم پایه، دانشگاه آزاد   اسلامی مشهد، شماره تلفن تماس : 8435050