شنبه, 30 تیر 1397

1. اطلاعات شخصى و علمىjavanbakht

نام: محمد         

نام‌خانوادگى: جوانبخت

تاريخ تولد :

محل تولد :

گروه آموزشى  :

مرتبه علمى :  بورسيه

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

سال اخذ

كشور

کارشناسي

زمين شناسي

1381

 

کارشناسي ارشد

رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي

1384

 

دکتري

رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي

در حال تحصيل

 

تخصص اصلى:  

آشنايى با زبانهاى خارجى :

2. انتشارات

مقالات ارائه شده در كنفرانس هاي علمي(داخلي و خارجي):

 

عنوان مقاله

نام كنفرانس

محل برگزاري

زمان برگزاري

همكاران

بررسي پارامترهاي بافتي و شناسايي عوامل کنترل کننده ريزشوندگي در حوضه آبريز سد طرق (زير حوضه مغان)-جنوب غرب مشهد،

 

دومين همايش ملي زمين شناسي كاربردي و محيط زيست

دانشگاه آزاداسلامي واحد اسلامشهر

1385

جوانبخت، محمد؛ ترشيزيان، حبيب اله؛ شريفي، احسان؛ سوختانلو، حامد؛ بشيري، امير

برآورد رسوب و بررسي روند ريزشوندگي در حوضه آبريز سد طرق( زير حوضه مغان ) جنوب غرب مشهد

دهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي ايران

دانشگاه تربيت مدرس، تهران،

1385

جوانبخت، محمد- موسوي حرمي، رضا- ترشيزيان، حبيب اله- شريفي، احسان- سوختانلو، حامد- بشيري، امير

بررسي رخساره هاي ميکروسکوپي و تغييرات سطح آب دريا در سازند نظرکرده در ناحيه آق دربند - شمال شرق ايران

، دوازدهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي ايران،

شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب.

1387

جوانبخت، محمد؛ موسوي حرمي، رضا؛ محبوبي، اسداله؛ شريفي، احسان؛ سوختانلو، حامد،

چينه سنگي و تفسير محيط رسوبي نهشته هاي آنيزين پنجره فرسايشي آق دربند (شمال شرق ايران)

چهارمين همايش ملي زمين شناسي كاربردي و محيط زيست،

دانشگاه آزاداسلامي واحد اسلامشهر

1387

جوانبخت، محمد؛ شريفي، احسان؛ سوختانلو، حامد؛ ترشيزيان، حبيب اله

GEOCHEMISTRY, MINERALOGY AND INDUSTRIAL APPLICATION OF SAFI ABAD KAOLIN IN NORTHEAST OF IRAN

XIV International Clay Conference,

Castellaneta Mariana, Italy

2009

Mohammad Javanbakht, Habib Allah Torshizian, Ehsan Sharifi, Hossein Abbasnia, Mohsen Allameh,

 

Introducing of Bajestan Salt Flat Geomorphologic Zones by Remote Sensing Method

 

The 2nd I nternational Geography Symposium

Kemer-AntalyaTurkey, 271p.

2010

Sharifi, E., Torshizian, H. A., Javanbakht, M

Investigation of Saghand Playa Geomorphology in Central Iran

The 2nd I nternational Geography Symposium

Kemer-AntalyaTurkey, 297p

2010

Torshizian, H. A., Javanbakht, M. , Sharifi, E.,

Geomorphology and Sedimentology studies on Frizi River(One of the Kashafrood River Drainage-Basins) Northeast of Iran,

The 2nd I nternational Geography Symposium

Kemer-AntalyaTurkey, 154p.

 

2010

Javanbakht, M., Torshizian, H. A, Sharifi, E.,

Paleogeography studies according to paleo volcanoes, A case study: Qare qeitan formation(NE-Iran),

6th conference cities on volcanoes

Tenerife-Canary Isalnd-Spain

2010

Javanbakht, M., Sharifi, E., Torshizian, H.A, Mollaei, M

Determination of paleo volcanoes location according to sedimentology studies, a case study: Sina formation (NE-Iran)

6th conference cities on volcanoes

Tenerife-Canary Isalnd-Spain

2010

Sharifi, E., Javanbakht, Torshizian, H.A Mollaei, M

Study of fininig trend in Firizi River Watershed Northwest of Mashhad,

The 1 st International Applied Geological Congress, Department of Geology

Islamic Azad University - Mashad Branch, Iran.

2011

Kharghani, A.R., Torshizian, H.A., Moussavi, M.J., Javanbakht, M., Sharifi, E.,

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمي

عنوان مقاله

نام مجله

سال انتشار

همكار(ان)

رتبه علمي

بررسي محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند سفيدکوه (اسکيتين پسين) در ناحيه آق در بند- شمال شرق ايران،

مجله علوم دانشگاه چمران اهواز

1385

جوانبخت، محمد؛ موسوي حرمي، رضا؛ محبوبي، اسداله

علمي و پژوهشي

تفسير محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند نظرکرده (آنيزين) در ناحيه آق در بند- شمال شرق ايران،.

مجله زمين شناسي كاربردي، شماره چهارم, زمستان

1386

جوانبخت، محمد؛ موسوي حرمي، رضا؛ محبوبي، اسداله و شريفي، احسان، 1386،

علمي و پژوهشي

برآورد رسوب و بررسي ريزشوندگي در حوضه آبريز سد طرق با تكيه بر زيرحوضه مغان-كرتيان،

مجله زمين شناسي كاربردي شماره دوم, تابستان

1387

جوانبخت، محمد، موسوي حرمي، رضا، ترشيزيان، حبيب اله، شريفي، احسان، سوختانلو، حامد، 1387،

علمي و پژوهشي

Hydrogeochemical analysis of the Siyah-kuh district playa brines, Central Iran

Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, Volume 253, Numbers 2-3, August/September 2009 , pp. 281-292(12)

2009

Torshizian, Habib-Allah; Mollai, Habib; Kalani, Mohsen; Javanbakht, Mohammad

ISI

بررسي زمين شناسي و زمين ريخت شناسي پلاياي دره انجير استان يزد (ايران مرکزي)

فصلنامه زمين شناسي و محيط زيست

1389

ترشيزيان حبيب الله، کتابداري محمد رضا، جوانبخت محمد، شريفي، احسان

علمي و پژوهشي

طرح هاي  پژوهشي درون دانشگاهي و برون دانشگاهي

عنوان طرح

مجري و همكاران

سازمان وابسته

سال انجام

تاثير برداشت رسوبات آبرفتي (شن و ماسه) از رودخانه فريزي و اثرات برداشت آن بر سفره آب زيرزميني

عليرضا خرقاني، حبيب الله ترشيزيان، محمد جوانبخت

سازمان آب منطقه اي خراسان رضوي

1389

مطالعه اسيد هيدروشيمي پلاياي دره انجير بمنظوراكتشاف عناصرفلزي كمياب

ترشيزيان، حبيب الله ، حبيب، ملائي، محمد رضا، کتابداري،محمد جوانبخت

دانشگاه آزاد واحد مشهد

1389

3. عضويت در مجامع علمى

عضويت در انجمنهاى علمى-داخلى و خارجى

نام انجمن

كشور

تاريخ

از

تا

مسئول دبيرخانه اولين کنگره بين المللي زمين شناسي کاربردي

ايران-مشهد

1387

1389

عضويت در انجمن زمين شناسي ايران

ايران-تهران

1385

1388

عضويت در انجمن رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي

ايران-مشهد

1389

تاكنون

4. كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى و جوايز رسمى

عنوان كار تحقيقاتى ، جايزه يا نشان

اهدا كننده

سال دريافت

رتبه اول در مقطع کارشناسي

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

1381

رتبه اول در مقطع کارشناسي ارشد

دانشگاه فردوسي مشهد

1384

پذيرفته شده در مقطع دکتري با استفاده از سهميه نخبگان بدون آزمون

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

1386

پژوهشگر برتر باشگاه پژوهشگران جوان

دانشگاه آزاد واحد مشهد

1388

5. نحوه ارتباط

پست الكترونيكىاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 آدرس صفحه خانگى :                              

6. آدرس محل كار

آدرس دانشكده : خيابان راهنمايى – دانشكده علوم 1 - گروه زمين شناسى

شماره طبقه و اتاق : ساختمان جديد علوم 1- طبقه اول

شماره تلفن تماس : 8403490 - 0511