دوشنبه, 22 مهر 1398

1.اطلاعات شخصى و علمىaryaee

نام: علی اصغر

نام‌خانوادگى: آریائی

تاريخ تولد : 1307

محل تولد : خوی

گروه آموزشى : زمین شناسی

مرتبه علمى : دانشیار

تحصيلات : دکترا

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

سال اخذ

كشور

کارشناسي

زمين شناسي

 

 

کارشناسي ارشد

زمين شناسي/ چينه شناسي و فسيل شناسي

 

 

دکتري

زمين شناسي/ چينه شناسي و فسيل شناسي

 

 

2. انتشارات

مقالات ارائه شده در كنفرانس هاي علمي(داخلي و خارجي):

 

عنوان مقاله

نام كنفرانس

محل برگزاري

زمان برگزاري

همكاران

پتانسيل لرزه خيزي گسل درونه در ارتباط با توسعه پايدار شهرستان خواف در معادن سنگ آهن سنگان (تربت حيدريه)

نشریه – مجموعه مقالات اولین همایش توسعه شهرستان خواف

 

 

 

مطالعه اينوسراموسهاي سازنده آب دراز در مناطق شرق حوضه کوپه داق

مجموعه مقالات ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

 

 

 

مطالعه و بررسي ماهي هاي فسيل سازند پابده در باباحيدر (ناحيه شهرکرد)

مجموعه مقالات هفتمین همایش انجمن زمین شناسی

 

 

 

بيواستراتيگرافي بخش فوقاني سازند آب دراز و کليات سازند آب تلخ در بخش شرقي کپه داق

مجموعه مقالات پنمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

 

 

 

تعيين سن افيوليت ملانژ شمال تربت حيدريه براساس مطالعات فسيل شناسي

مجموعه مقالات پنمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

 

 

 

چينه شناسي و زمين ساخت (حوضه فليشي) شرق ايران (با نگرشي به رشته کوه دبيل در شمال خاوري نهبندان)

مجموعه مقالات بیستمین گردهمائی علوم زمین

 

 

 

راهنماي گردش علمي كپه داق در مسير جاده كلات – مشهد

اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

 

 

بررسي چينه شناسي و ميكرو فاسيس سازند كلات در دو برش تنگ نيزار و كلات نادري

اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

 

 

ميكرو پالئونتولوژي و چينه شناسي سنگ آهكهاي كرتاسه بالايي زون آميزه رنگين شمال بافت

اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

 

 

مطالعه فسيل هاي گياهي بازدانگان شمال شرق ايران

اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

 

 

مطالعه پالينولوژي و پتانسيل هيدرو كربورزايي سازند كلات در دره چهل كمان

اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

 

 

پالينولوژي و محيط رسوبي سازند آب دراز در برش حمام قلعه

اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

 

 

بررسي تغييرات نسبي اكسيژن و نرخ رسوبگذاري سازند آب تلخ بر اساس مطالعات پالينولوژيكي

اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

 

 

بايو استراتيگرافي و پالئوبيوژئوگرافي سازند چمن بيد بر مبناي آمونيتها در حوضه رسوبي كپه داغ

اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

 

 

تطابق ليتو استراتيگرافي و بيو استراتوگرافي سازند ايتامير كپه داغ با رخساره گولت (Gault) فولكستون(folkestone) انگلستان (در حوضه مديترانه)

اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

 

 

تحول ساختاري ميکروفاسيس و چينه شناسي آنتي کلينال گوک (Gowk) و ارتباط آن با پتانسيل لرزه خيزي ناحيه استان کرمان

اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

 

 

بررسي ساختاري مورفوتکتونيک و ميکروفاسيس سازند زيارت اطراف معجن (شاهرود) البرز شرقي (استان سمنان)

اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

 

 

بررسي چينه شناسي و ميکروفاسيس کرتاسه زيرين در يخدان کوه ابدال آباد تربت جام (خراسان رضوي)

اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

 

 

ميکروپالئونتولوژي و چينه شناسي آهکهاي کرتاسه بالائي (زون آميزه رنگين شمال بافت) استان کرمان

اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

 

 

بررسي چينه شناسي و ميکروفاسيس سازند کلات در مقطع تيپ و بند نادري شهرستان کلات (خراسان رضوي)

اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

 

 

بررسي ميکروفاسيس و چينه شناسي رسوبات ائوسن مناطق روبيات و رومنجان بيرجند (استان خراسان جنوبي)

اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

 

 

تحول زمين شناسي و بررسي چينه شناسي و ميکروفاسيس اورگونين سازند تيرگان در حوضه کوپه داق (جاده کلات)

اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

 

 

چينه شناسي و ميکروفاسيل کرتاسه فوقاني اطراف قائن (گريمونج)

اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

 

 

خارپوستان سازند تيرگان در برش تخت اركان جنوب باختري بجنورد ، و معرفي گونه Toxaster renevieri براي اولين بار در ايران

دوازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، اهواز

1387

عاشوري، عليرضا- آريايي، علي اصغر- قادري، عباس

Micropaleontology of Tirgan formation (Urgonien facies type) in the West of Kopet-Dagh sedimentary basin, NE of Iran

The young geosciences convenion

Azerbaijan, Baku

 

 

2009

Ashouri, Alireza- Aryaei, Ali Asghar

Benthic foraminiferal assemblages in Tirgan formation (Urgonien facies type), West of Kopet-Dagh sedimentary basin, NE of Iran

The First International Applied Geological Congress

Islamic Azad University, Mashhad branch, Iran

 

2010

Aryaei, Ali Asghar- Ashouri, Ali Reza- Hosseini, Abolfazl

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمي

عنوان مقاله

نام مجله

سال انتشار

همكار(ان)

رتبه علمي

NOUVELLES PRECISIONS

A PROPOS

DE L, OUTILLAGEPALEOLITHIQUE ANCIEN

SUR GALETS DU KHORASSAN (IRAN)

PALEOIENT, Vol. 3

 

 

 

1975

 

Thibault

ISI

Mortoniceratianae (Ammonitina) from the Upper Albian (Cretaceous)

Of the Atamir Formation,Koppeh Dagh Mountains, NEIran.

N. Jb. Geol. Paläont. Abh., Vol. 246

 

 

2007

A. Mousavian

&

Wilmsens

ISI

Ammontient aus dem unteren Cenoman von Nordostiran

(Koppeh – Dagh) - IRAN

Mitt. Bayer. Staatsslg. Hist. Geol., Vol. 21

 

 

1981

K. Seyed

ISI

Juraella bifurcata BERNIER, 1984 (Calcareous alga, Gymnocodiaceae?) from the Lower Cretaceous (Barremian) Tirgan Formation of the Kopet Dagh basin, north-east Iran

Journal Of Alpine Geology, Vol. 51

 

 

2009

Schlagintweit, Felix- Ashouri, Alireza- Aryaei, Ali Asghar

ISI

Barremian-Aptian Dasycladalean algae, new and revisited, from the Tirgan Formation in the Kopet Dagh, NE Iran

Carnets de Géologie/Notebooks on Geology- CG2010_A05

 

2010

Conrad, Marc Andre- Aryaei, Ali Asghar- Ashouri, Alireza

 

ISI

Introduction of some of Echinoderms taxa from Tirgan Formation, Kopet-Dagh basin, NE of Iran

Geopersia (Tehran University Press), Vol. 1, No. 1

 

2011

Aryaei, Ali Asghar- Ashouri, Alireza- Ghaderi, Abbas

 

علمي- پژوهشي وزارت علوم

 

3.سوابق اجرائی

سمت

محل

از سال تا ...

مدير گروه زمين شناسي

دانشكده علوم پايه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

1374-1386

عضو هيئت تحريريه

مجله Iranian Journal of Earth Sciences

1387 تا كنون

ساير فعاليت هاي علمي اجرائي

سمت

محل

از سال تا ...

Editor in chief

Iranian Journal of Earth Sciences

 (IJES)

 تا كنون2010

عضو هيئت رئيسه

انجمن علمي زمين شناسي (دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد)

 1387 تا كنون

اختراعات و ايده هاي به ثبت رسيده

عنوان

محل ثبت

سال

كشف گونه اي جديداز جلبك هاي آهكي مربوط به 130 ميليون سال قبل و نامگذاري آن به نام Parsica

انتشار ثبت در مجله Carnet de Geologie/Notebooks on Geology كشور فرانسه

2010

4. نحوه ارتباط

پست الكترونيكى 

 5. آدرس محل كار

آدرس دانشكده : خيابان راهنمايى – دانشكده علوم 1 - گروه زمين شناسى

شماره طبقه و اتاق : ساختمان جديد علوم 1- طبقه اول

شماره تلفن تماس : 8403490 - 0511