پنج شنبه, 02 فروردين 1397

1. اطلاعات شخصى و علمىاردلان فاضل ولی پور

نام: اردلان

نام‌خانوادگى: فاضل ولی پور

تاريخ تولد : 12/10/53

محل تولد : مشهد

گروه آموزشى : زمين شناسی و فيزيک

مرتبه علمى : مربی

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

زمين شناسی

فردوسی مشهد

ايران

كارشناسى ارشد

ژئوفيزيک-زمين لرزه

تهران

ايران

دكترى

ژئوفيزيک-گرانی سنجی

علوم و تحقيقات

ايران

تخصص اصلى: ژئوفيزيک -گرانش

آشنايى با زبانهاى خارجى : انگليسی

2. انتشارات

مقالات علمى در نشريه داخلى

عنوان مقاله

نام مجله

جلد/سال

شماره

سال انتشار

همكار

(ان)

نوع مقاله

بررسی لرزه خيزی منظقه مکران

پيام مهندس

اول/آذر 84

1

84

قيطانچی محمد رضا

علمی تخصص- پژوهشی

بررسی انرژی و گشتاور لرزه ای – جنوب ايران

مهندسی آب و منابع ژئوتکنيک

اول/شهريور 85

1

85

قيطانچی محمد رضا

علمی تخصص- پژوهشی

کتابهای  در دست  اقدام

نام كتاب

ناشر

آخرين سال چاپ

همكار(ان(

مبانی تکتونيک

در حال اقدام

يوسفی مهيار-يزدچيان پيمان

روشهای ژئوالکتريک در برداشتهای ژئوفيزيکی

در حال اقدام

يوسفی مهيار

3. عضويت در مجامع علمى

عضويت در انجمنهاى علمى-داخلى و خارجى

نام انجمن

كشور

تاريخ

از

تا

عضو نظام مهندسی خراسان

ايران

86

ادامه دارد

مسئول فنی معدن راستين کان

ايران

79

82

مسئول پروژه های ژئوفيزيک شرکت مهندسين مشاور کنکاش کانی

ايران

83

ادامه دارد

خدمات به انجمنهاى علمى يا نشريات

نام انجمن علمى يا نشريه

سمت يا نوع خدمت

تاريخ

از

تا

پيام مهندس

عضو هيأت تحريريه

1384

1385

مهندسی آب و منابع ژئوتکنيک

عضو هيأت تحريريه

1384

1385

4. كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى و جوايز رسمى

عنوان كار تحقيقاتى ، جايزه يا نشان

اهدا كننده

سال دريافت

شبيه سازی فرآيند مالی و پيش بينی آينده وضعيت اقتصادی معادن با استفاده از تکنيک های شبيه سازی و شرايط ريسک

طرح پژوهشی با واحد مشهد

1386

بررسی اثرات الکترومغناطيس در پيش بينی زمين لرزه ها

طرح پژوهشی با واحد مشهد

1385

بررسی اکتشاف مقدماتی طلای چاه زرد در جنوب يزد

طرح پژوهشی با واحد شيروان

1385

تهيه نقشه 1:25000 ژئوشيمی جاجرم

طرح پژوهشی با سازمان زمين شناسی تهران

1386

تهيه نقشه 1:25000 اقتصادی ماهر آباد

طرح پژوهشی با سازمان زمين شناسی تهران

1386

پروژه پتانسيل يابی در شهرستان بردسکن

طرح پژوهشی با وزارت صنايع مشهد

1386

بررسی پتانسيل معادن مگنتيت در سبزوار با روش مغناطيس سنجی

طرح پژوهشی با شرکت مشاوره مهندسين کنکاش کانی

1386

بررسی پتانسيل معادن مگنتيت در کاشمر با روش مغناطيس سنجی

طرح پژوهشی با شرکت مشاوره مهندسين کنکاش کانی

1386

بررسی پتانسيل معادن کروميت در سبزوار با روش مغناطيس سنجی

طرح پژوهشی با شرکت مشاوره مهندسين کنکاش کانی

1386

5. سوابق تدريس

ژئوفيزيک

ژئوفيزيک کاربردی

فيزيک مکانيک- فنی مهندسی

حرارت و ترموديناميک- فنی مهندسی

فيزيک 1-فنی مهندسی

الکتريسيته و مغناطيس- علوم

فيزيک 2- علوم

فيزيک پيش- علوم و فنی مهندسی

زمين شناسی مهندسی- محيط زيست

فيزيک 2و1 – کشاورزی

 علايق پ‍‍ژوهشى :

6. مقالات ارائه شده در همايش های داخلی و خارجی :

عنوان مقاله

نام کشور

سال

شهر

سال ارائه

همكار(ان)

نوع مقاله

بررسی لرزه خيزی و لرزه زمينساخت مکران

ايران

بهمن 83

تهران-سازمان زمين شناسی

1383

قيطانچی محمد رضا

 

سخنرانی

بررسی گشتاور لرزه ای در جنوب ايران

ايران

بهمن 83

تهران-سازمان زمين شناسی

1383

قيطانچی محمد رضا

 

سخنرانی

مقايسه زمين لرزه ها از شرق تنگه هرمز تا غرب بندر کراچی

ايران

شهريور 84

تهران- دانشگاه تربيت معلم

1384

قيطانچی محمد رضا

سخنرانی

بررسی تسونامی در دريای خزر

ايران

شهريور 85

اسلامشهر-دانشگاه آزاد

1385

طاهر پور مرتضی

پوستر

APPLIED OF ANALYSIS FACTORS IN THE GEOLOGICAL STUDY OF IRAN  S TECTONIC

U.A.E

MARCH 20-22

AL-AIN

2006

FAZEL VALI POUR  EBRAHIM

ORAL

A COMPARETIVE APPROECH TO MAKRAN SEISMOLOGY AND FREED ENERGY OF THE AREA

CUBA

APRIL

5-8

HAVANA

2005

FAZEL VALI POUR  EBRAHIM

ORAL

The determination of permeability of formation by Proton Magnetic Resonance (PMR)

 

AUSRALIA

JUNE

MELBORN

2008

VAHAB ZEDEH MEHDI

ORAL

Investigation of electromagnetic effects of earthquakes.

 

AUSRALIA

JUNE

MELBORN

2008

VAHAB ZEDEH MEHD

ORAL

Information technology and geoscience: Introducing technology parks and incubators of geoscience

 

AUSRALIA

JUNE

MELBORN

2008

VAHAB ZEDEH MEHD

ORAL

Prediction of Shear  Wave Velocity from Petrophysical

Investigation of electromagnetic effects of earthquakes

AUSRALIA

JUNE

MELBORN

2008

VAHAB ZEDEH MEHD

ORAL

Prediction of Shear  Wave Velocity from Petrophysical

Investigation of electromagnetic effects of earthquakes

EGYPT

FABURARY

CAIRO

2006

 

ORAL

Investigation of electromagnetic effects of earthquakes

 

 

EGYPT

FABURARY

CAIRO

2006

 

ORAL

 

 

THE TSUNAMI CREATION ABBILITY  IN CASPIAN SEA

 

CUBA

APRIL 5-8

HAVANA

2005

FAZEL VALI POUR  EBRAHIM

ORAL

 

 

7. نحوه ارتباط

پست الكترونيكى :  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

8. آدرس محل كار

آدرس  دانشكده :  خراسان رضوی – مشهد- ميدان راهنمايی – دانشکده علوم

شماره طبقه و اتاق : ط 2

شماره تلفن تماس : 8403490-0511