دوشنبه, 22 مهر 1398

1. اطلاعات شخصى و علمى

نام: رحیم

نام‌خانوادگى: دبیری

گروه آموزشى : زمين شناسي

مرتبه علمی: دانشیار پایه 11

تحصيلات

تحصيلات رشته/گرايش دانشگاه كشور
کارشناسی ارشد زمین شناسی )گرایش پترولوژی( دانشگاه تربیت مدرس ايران
دکتری تخصصی زمین شناسی )گرایش پترولوژی( دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران ايران

تخصص اصلى: زمین شناسی )پترولوژی(

آدرس محل كار:

مشهد بلوار الهیه الهیه 7 دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گروه زمین شناسى - - - -

شماره تلفن محل کار 81233213

براي آشنايي با سوابق علمی پژوهشی دکتر رحیم دبیری اينجا را كليك كنيد...