دوشنبه, 29 مهر 1398

1. اطلاعات شخصى و علمى valipoor

نام: محمد ابراهيم

نام‌خانوادگى: فاضل ولى پور

تاريخ تولد : 08/09/1343

محل تولد : قوچان

گروه آموزشى : زمين شناسى - علوم تجربى

مرتبه علمى : استاديار

تحصيلات

 

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

زمين شناسي

فردوسى

ايران

كارشناسى ارشد

زمين شناسى / پترولوژى

شهيد بهشتى

ايران

دكترى

زمين شناسى/ پترولوژى

علوم و تحقيقات

ايران

 

 

تخصص اصلى : پترولوژى

آشنايى با زبانهاى خارجى : انگليسى

2. انتشارات

مقالات ارائه شده در كنفرانس هاي علمي(داخلي و خارجي):

 

 

عنوان مقاله

نام كنفرانس

محل برگزاري

زمان برگزاري

همكاران

The geotourism potential investigation in khorasan Razavi  kashmar

Applid Geological Congress

-Islimic AzadUniversity Mashhad

26-28 April 2010

Taherpour

The geochemistry of Basalt in Darood Neyshabor

Applid Geological Congress

-Islimic AzadUniversity Mashhad

26-28 April 2010

Arbabi-Mehdizadeh

The study and apply geochemical .... Ophiolite Mashhad

Applid Geological Congress

-Islimic AzadUniversity Mashhad

26-28 April 2010

Ghodsi

Thecomparison of the petrography....granite Mashhad and Seyed morteza kashmar

Applid Geological Congress

-Islimic AzadUniversity Mashhad

26-28 April 2010

Sharifian- khosravan

Komatite Basalts of Sefid sang

Applid Geological Congress

-Islimic AzadUniversity Mashhad

26-28 April 2010

Kalali

Introduction of Alunite of Mashhad granitoid

Applid Geological Congress

-Islimic AzadUniversity Mashhad

26-28 April 2010

Akbarpour- Mehdizadeh

بررسي انكلاو هاي گرانيتوييد مشهد

همايش پترولوژي كاربردي

دانشگاه ازاد اسلامي خوراسگان

9-11 اذر ماه 1389

بكاييان

ژوتوريسم مشهد

همايش پترولوژي كاربردي

خوراسگان

9-11 اذر 1389

سخدري

اسفروليتي شدن سنگهاي ...

همايش پترولوژي كاربردي

خوراسگان

9-11 اذر 89

نجمي

سنگهاي اولترا مافيك مشهد....

همايش پترولوژي كاربردي

خوراسگان

9-11 اذر 89

معصومي-مهديزاده

پترولوژي گرانيت ده نو- بيلدر

انجمن زمين شناسي

اروميه

27-25 شهريور 89

مقدم

پترولوژي گرانيتهاي سيد مرتضي كاشمر

انجمن زمين شناسي

اروميه

27-25 شهريور 89

نوراله زاده

ژئوشيمى افيوليت هاى مشهد

 

همايش بلورشناسى و كانى شناسى

 

بيرجند- ايران

 

1385

 

بابا خاني

پتروگرافى ، ژئوشيمى و پتروژنز توده گرانيتى سيد مرتضى كاشمر

 

همايش زمين شناسى كاربردى - دانشگاه آزاد اسلامى

مشهد- ايران

1386

 

قنواتي

تخمين درجه دگرگونى در سنگهاى اسكارنى مشهد

همايش زمين شناسى كاربردى - دانشگاه آزاد اسلامى

مشهد- ايران

1386

شريفي

مقايسه تيپ افيوليت مشهد با دره انجير

همايش زمين شناسى كاربردى - دانشگاه آزاد اسلامى

مشهد- ايران

1386

شريفي

لرزه زمين ساخت زون مكران

ششمين كنفرانس بين المللى زمين شناسى خاورميانه

دبى - امارت

2006

---

ژئوشيمى بازالت هاى مشهد

ششمين همايش انجمن زمين شناسى ايران

كرمان- ايران

1381

---

بررسى افيوليت هاى مشهد

چهارمين همايش دانشجويى زمين شناسى

اصفهان- ايران

1382

---

بررسى ژئوشيمى افيوليت هاى مشهد

ششمين همايش دانشجويى زمين شناسى

قائم شهر- ايران

1385

فضايلي فر

Applied of analysis factors in the geological study of iran tectonic

U.A.E-Alain

U.A.E-Alain

marcch 20-22,2006

---

A comparative approach to makran seismology

havana

havana

aprail 5-8 2005

 

---

the tsunami creation in Caspian- Th CUBA

havana

havana

aprail 5-8 2005

---

پتروگرافى ، ژئوشيمى و پتروژنز توده گرانيتى ازغند كاشمر

يازدهمين همايش انجمن زمين شناسى ايران

مشهد- ايران

1386

شريفي مقدم

 

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمي

 

عنوان مقاله

نام مجله

سال انتشار

همكار(ان)

رتبه علمي

مقايسه تيپ افيوليت مشهد با تيپ HoT-LoT

زمين شناسي كاربردي دانشگاه ازاد اسلامي زاهدان

1385

---

علمي پژوهشي

زمين شناسي پزشكي

دانش پرستاري

1385

---

علمي ترويجي

كانيها و سنگها از نظر پزشكي

دانش پرستاري

1385

---

علمي ترويجي

 

 

 

تاليف و ترجمه كتاب:

 

عنوان كتاب

پديدآورندگان

ناشر

سال انتشار

تاليف

 

پترو گرافي و اطلس سنگهاي اذرين

فاضل ولي پور-قدسي

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1390

*

بلورشناسي نوري

فاضل ولي پور-معين

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1390

*

تست كارشناسي ارشد سنگ شناسي

فاضل ولي پور

انتشارات مهر صفا

1388

*

تست هاي زمين شناسي علوم تجربي

فاضل ولي پور

انتشارات نشر مشهد

1383

*

 

 

 

دوره های آموزشی و مطالعاتی

 

نام دوره يا كارگاه

محل

سال

برنامه ريزي والگوهاي تدريس

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1382

اشنايي با كامپيوتر

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1382

روش شناسي تحقيق

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1382

مهارتهاي تعليم وتربيت 1و2و3

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1388

اشنايي با ايين نامه هاي اموزشي و پژوهشي

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1384

ارزشيابي و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1382

 

 

3. عضويت در مجامع علمى و خدمات به کنگره ها

 

عنوان

محل

سال

كنگره زمين شناسي كاربردي

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1385-1386

كنگره بين المللي زمين شناسي كاربردي

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1388-1389

نظام مهندسي معدن

مشهد

1385 تا كنون

 

 

4. كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى و جوايز رسمى

 

عنوان كار تحقيقاتى ، جايزه يا نشان

اهدا كننده

سال دريافت

استاد نمونه دانشكده علوم

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1383

 

 

سوابق اجرائي:

 

سمت

محل

از سال تا ...

مدير گروه علوم تجربي

دانشكده علوم

1372 الي 1380

معاون گروه زمين شناسي و علوم تجربي

دانشكده علوم

1380 الي1388

معاون گروه زمين شناسي و علوم تجربي

دانشكده علوم

1389 تا كنون

عضو كنگره ملي زمين شناسي كاربردي

دانشكده علوم

1387

عضو كنگره بين المللي زمين شناسي كاربردي

دانشكده علوم

1389

معاون مدير كل امور آموزشي

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

1390 تا كنون

 

 

5. نحوه ارتباط

پست الكترونيكى  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

 6. آدرس محل كار

آدرس دانشكده : خيابان راهنمايى - دانشكده علوم 1 - گروه زمين شناسى

شماره طبقه و اتاق : ساختمان جديد علوم 1- طبقه اول

شماره تلفن تماس : 8403490 - 0511