دوشنبه, 22 مهر 1398

اطلاعات شخصى و علمى ebrahimpor

نام: مليحه

نام‌خانوادگى: ابراهيم پور

محل تولد :شيروان

گروه آموزشى: آمار

مرتبه علمى : مربى

  تحصيلات

 

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

آمار

فردوسى

ايران

كارشناسى ارشد

آمار نظرى

فردوسى

ايران

دكترى(ناتمام)

آمار كاربردى

علوم و تحقيقات

ايران

 

 

 

تخصص اصلى: آمار كاربردى- آمار نظرى

آشنايى با زبانهاى خارجى :انگليسى-عربى

انتشارات

مقالات علمى در نشريات خارجى

 

Title

Journal

Volume

Number

Year

Co-authors

Minimax estimation of the parameter of Pareto distribution

With Gama posterior density family

Inst.of

Math.& comp.Sci

19

3

2006

Rezazadeh &

Sadeghi

Maximum Likelihood Estimation for Distribution Generated by Cauchy Stable Law

International Journal of Mathematics and Computation

7

J10

2010

D.Farbod & Z.Ghayourmoradi

Management Crisis in Crisis Management

International Journal of Current Research

4

01

2012

Vatanparast M.& Mousavi S.M& Kazemzadeh F.

Comparing Decision Tree Method Over Three Data Mining Software

International Journal of Statistics and Probability

3

3

2014

Ida Moghimipour

 

 

 

مقالات علمى در نشريه داخلى

 

عنوان مقاله

نام مجله

جلد/سال

شماره

سال انتشار

همكار(ان)

نوع مقاله

پيش بيني درماندگي مالي شركتها بوسيله مدلهاي ماشين بردار پشتيبان و تحليل مميزي چندگانه

فصلنامه بورس اوراق بهادار

پنجم

18

تابستان 91 سال پنجم

دكتر محسن مرادي-مرتضي شفيعي سردشت

 

توزيع تعميم يافته مقدار كرانگين ماكسيمال وكاربرد آن درمدل سازي بيشترين ميزان بارندگي شهر زاهدان

دوازدهمين كنفرانس آمار ايران

 

 

 1393

شهريور ماه

 

 

دكتر بزرگ نيا

فرنوش عاشوري

پوستر

توزيع تعميم يافته مقداركرانگين مينيمال وكاربرد آن درمدل سازي حداقل دماي شهرتبريز

چهل و پنجمين كنفرانس رياضي ايران

شهريور 1393

 

 

دكتربزرگ نيا & فرنوش عاشوري & آتنا قريب

پوستر

 

 

 

كتابهاى تاليفى

 

نام كتاب

ناشر

محل انتشار

چندمين چاپ

آخرين سال چاپ

همكار(ان(

تحليل رگرسيون همراه با

Minitab 14

اقليدس

مشهد

اول

1386

ماندانا نوروززاده رحيمى

ماتريس ها در آمار

دانشگاه آزاد          اسلامي مشهد

مشهد

اول

1389

زهره غيورمرادي

 

 

 

كتابهاى ترجمه اى

 

نام نويسنده(هاى) اصلى کتاب

همكار(ان(

نام کتاب به زبان اصلى

مشخصات کتاب ترجمه شده

نام کتاب

ناشر

محل انتشار

چندمين چاپ

آخرين سال چاپ

بريان .اف.جي مانلي

زهره غيورمرادي وآزاده تنها

Multivariate Statistical Methods

روشهاي آماري چند متغيره

معاونت پژوهش وفن آوري دانشگاه آزاداسلامي مشهد

دانشگاه آزاداسلامي مشهد

چاپ اول

پاييز 1392

 

 

 

عضويت در مجامع علمى

عضويت در انجمنهاى علمى-داخلى و خارجى

 

نام انجمن

كشور

تاريخ

از

تا

انجمن آمار ايران

ايران

1371

تاكنون

 

 

 

سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

 

سريهاى زمانى -- رگرسيون

آماروكاربردان در مديريت -- آمارزيستى

آمار رياضى(1) -- آمار رياضى(2)

روشهاى آمارى -- احتمال وكاربرد ان

جبر خطى يك براى آمار

آمارواحتمال(1) - آمار و احتمال(2)

رياضى عمومى(1) - رياضى عمومى(2)

تحليل آمارى(كارشناسى ارشد مديريت)

تحليل آماري(كارشناسي ارشد حسابداري)

زبان تخصصي -طرح آزمايشهاي يك

روشهاي چند متغيره  پيوسته يك

روشهاي ناپارامتري

كنترل كيفيت آماري

 

 

 

علايق پ‍‍ژوهشى :آمار كاربردى(سريهاي زماني- رگرسيون- ... ) - نظريه احتمال

مسئوليتهاى اجرايى و پستهاى مديريت

 

شرح

محل

تاريخ

از

تا

مدير گروه

گروه آمار دانشكده علوم پايه

13/7/1390

تاكنون

 

 

 

نحوه ارتباط

پست الكترونيكى : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آدرس محل كار

آدرس دانشكده : مشهد -خيابان راهنمايى - دانشكده علوم

شماره طبقه و اتاق :طبقه دوم - شماره 46

شماره تلفن تماس :237-8416015-0511