چهارشنبه, 30 خرداد 1397

1. اطلاعات شخصى و علمىiranmanesh

نام: انیس

نام‌خانوادگى: ایرانمنش

تاريخ تولد : 1344

محل تولد : مشهد

گروه آموزشى : آمار

مرتبه علمى : استاديار

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

آمار

فردوسی

ایران

كارشناسى ارشد

آمار

فردوسی

ایران

دكتري

آمار

فردوسي

ايران

تخصص اصلى: آمار

آشنايى با زبانهاى خارجى : انگلیسی

2. انتشارات

كتابهاى ترجمه اى

نام نويسنده

(هاى) اصلى کتاب

همكار(ان( نام کتاب به زبان اصلى مشخصات کتاب ترجمه شده
نام کتاب ناشر محل انتشار چندمين چاپ آخرين سال چاپ
گادفری-روباک-شرلوک دکتربزرگ نیا Concise statistics نخستین درس آمار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مشهد اول 1379

مقالات علمى در نشريات خارجى و داخلي

Title Journal Volume Number Year Co-authors
. کاربرد مدل زنجیره مارکوف و توزیع نرمال در تعيين احتمال وقوع دوره‏های خشکي و ترسالی مشهد مجلّة جغرافيا و توسعة ناحيه‌اي شمارة بيستم   بهار و تابستان 1392 پروین کهرباییان-حسین محمدی
Bayesian analysis in multivariate regression models with conjugate priors Statistics Vol. 48, No. 6 1324-1334 2013 M. Arashi , M. Norouzirad and Hashem Salarzadeh Jenatabadi
A new mixture representation for multivariate t Journal of Multivariate Analysis 107 227-231 2012 Arashi, M., Nagar, D. K., Nadarajah, S. and Tabatabaey, S.M.M
On minimaxity of block thresholded wavelets under elliptical symmetry Journal of statistical planning and inference 141 1526-1534 2011 Doosti, H., Arashi, M. and Tabatabaey, S.M.M
On Inverted Matrix Variate Gamma Distribution Communications in Statistics-Theory and Methods 42(1) 28-41 2013

Arashi, M., Nagar, D. K.

and Tabatabaey, S.M.M

On Conditional Applications of Matrix Variate Normal Distribution Iranian Journal of Mathematical Science and Informatics 5(2) 33-43 2010 Arashi, M. and Tabatabaey, S.M.M
Improved estimation in stochastic linear models under elliptical symmetry Journal of Applied Probability and Statistics 5(2) 145-160 2012 Arashi, M, Tabatabaey, S.M.M
"REVIEWING THE ROLE OF IMPLEMENTATION OF THE BALANCED SCORECARD IN ASSESSING THE PERFORMANCE OF PUBLIC SECTOR" (CASE STUDY FOR KHORASAN RAIL ROAD) INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS 4(7) 890-896 2012

Saeed khayat Moghadam,

Masoud Taheri Lari,

Leyla saghi

IDENTIFICATION AND RANKING OF STRATEGIC ASSESSMENT (CASE STUDY FOR KHORASAN RAIL ROAD) International Journal of Mathematical Archive 3(12) 4860-4865 2012

Saeed khayat Moghadam,

Leyla saghi

A new family of multivariate slash distributions COMMUNICATIONS IN STATISTICS—THEORY AND METHODS 46 7 2017

Z. Ghayour Moradi,

M. Arashi   and O. Arslan

On the estimation of stress strength reliability parameter of inverted

gamma distribution

Mathematical Sciences 12 1 2018

Kianoosh Fathi Vajargah

And Maryam Hasanzadeh

مقالات ارائه شده در كنفرانس هاي علمى خارجى و داخلي

Title Journal Year Co-authors
On Generalized Matrix Gamma Distribution based on Zonal Polynomial 45st annual Iranian mathematics conference, Semnan, Iran, 26-29 August 2014. 2014 S. Shokri
On Generalized Complex Matrix Gamma Distribution 45st annual Iranian mathematics conference, Semnan, Iran, 26-29 August 2014. 2014 A. Rezaee Moghadam
Generalized Matrix T Distribution Through Generalized Multivariate Gamma Dristribution Athens Institute for Education and Research (ATINER), 8th Annual International Conference on Statistics, 30 June & 1-3 July 2014, Athens, Greece. ATINER'S Conference Paper Series, No: STA2014-1114 2014 M. Arashi and S. Shokri
توزیع کومر بتای تعمیم یافته گاما هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، دانشگاه سمنان اردیبهشت 1393 شیما عربشاهی، پروین کهرباییان
ماتریس اطلاع فیشر در توزیع کومر-بتای دومتغیره تعمیم یافته هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، دانشگاه سمنان اردیبهشت 1393 سینا شبگرد
بررسی ویژگیهای توزیع بتای نوع سوم ماتریسی چهل وچهارمین کنفرانس ریاضی ایران مشهد-ایران 5-8 شهریور1392 مریم یاسمی مقدم
بررسی توزیع نمایی-توانی دومدی و مقایسه آن با توزیع لاپلاس دو مدی و نرمال دو مدی چهل وچهارمین کنفرانس ریاضی ایران مشهد-ایران 5-8 شهریور1392 الهام بابایی-امیر دانشگر
برازش مدل رگرسيون چند گانه با خطاهاي وابسته وداراي توزيع tچندمتغيره(مطالعه موردي بازار بورس تهران) سومين كنفرانس رياضيات مالي وكاربردها سمنان-ايران 11-12بهمن 1391 اعظم غمگسار-امير دانشگر
On matrix variate Kummer- gamma distribution 8th World Congress in Probability and Statistics, July 9-14, Istanbul, Turkey 2012 Iranmanesh, A., Arashi, M. and Tabatabaey, S. M. M.
New Family of Matrix variate Elliptical t-Distributions International Conference onAdvances in Probability and Statistics - Theory and Applications:A Celebration of N. Balakrishnan's 30 years of Contributions to Statistics Hong Kong December 28-31, 2011 A., Arashi, M. and Tabatabaey
تعيين و تبيين مدل سرمايه ي شركت ها با استفاده از مدل رگرسيون به ظاهر نامرتبط چهل و دومين كنفرانس رياضي ايران-رفسنجان 17-14 شهريور 1390 آرشي، م.
New family of multivariate ellipticall t-distributions The 73rd annual meeting of the institute of mathematical statistics in Gothenburg, Sweden 9-13 August 2010 Arashi, M. and Tabatabaey, S.M.M
Generalized Slash and Generelized Slash Elliptical Distributions The 73rd annual meeting of the institute of mathematical statistics in Gothenburg, Sweden 9-13 August 2010 Ghayourmoradi, Z., Arashi, M.
On inverted multivariate gamma distribution 10th Iranian Statistical Conference, Tabriz, Iran August 2010 Arashi, M. and Tabatabaey, S. M. M
On Bayesian inference for multivariate Normal Distribution 41st annual Iranian mathematics conference, Urmia, Iran 12-15 September 2010 Khosravi, N., and Daneshgar, A
On matrix variate t-distribution 41st annual Iranian mathematics conference, Urmia, Iran 12-15 September 2010 Armanfar, S. and Daneshgar, A

3. كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى و جوايز رسمى

عنوان طرح پژوهشی سال
کاربردروشهای آماری درمعادلات گرادیان بارندگی در شمال خراسان  
تحليل آماري احتمال دوره هاي خشكسالي و ترسالي با استفاده از زنجيره ماركوف و توزيع نرمال در مشهد 89

4. سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

آمار و احتمال
روشهای آماری
احتمال یک ودو
روشهای چند متغیره گسسته
آمار ریاضی یک و دو
رگرسیون-روشهای ناپارامتری
طرح آزمایشهای یک و دو
ریاضی عمومی یک ودو
روشهاي چند متغيره پيوسته
استنباط آماري 1 و 2 (ارشد)

5. مسئوليتهاى اجرايى و پستهاى مديريت

شرح محل تاريخ
از تا
مدیر گروه آمار دانشکده علوم مهر 1386 1387
مدیر گروه آمار دانشکده علوم دي 93 1395

6. نحوه ارتباط

پست الكترونيكى : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

7. آدرس محل كار

آدرس دانشكده : مشهد ، الهيه، محمديه 23 ،طبقه سوم