جمعه, 04 اسفند 1396

1. اطلاعات شخصى و علمىiranmanesh

نام: انیس

نام‌خانوادگى: ایرانمنش

تاريخ تولد : 1344

محل تولد : مشهد

گروه آموزشى : آمار

مرتبه علمى : استاديار

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

آمار

فردوسی

ایران

كارشناسى ارشد

آمار

فردوسی

ایران

دكتري

آمار

فردوسي

ايران

تخصص اصلى: آمار

آشنايى با زبانهاى خارجى : انگلیسی

2. انتشارات

كتابهاى ترجمه اى

نام نويسنده

(هاى) اصلى کتاب

همكار(ان(

نام کتاب به زبان اصلى

مشخصات کتاب ترجمه شده

نام کتاب

ناشر

محل انتشار

چندمين چاپ

آخرين سال چاپ

گادفری-روباک-شرلوک

دکتربزرگ نیا

Concise statistics

نخستین درس آمار

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

مشهد

اول

1379

مقالات علمى در نشريات خارجى و داخلي

Title

Journal

Volume

Number

Year

Co-authors

. کاربرد مدل زنجیره مارکوف و توزیع نرمال در تعيين احتمال وقوع دوره‏های خشکي و ترسالی مشهد

مجلّة جغرافيا و توسعة ناحيه‌اي

شمارة بيستم

بهار و تابستان 1392

پروین کهرباییان-حسین محمدی

Bayesian analysis in multivariate regression models with conjugate priors

Statistics

Vol. 48, No. 6

1324-1334

2013

M. Arashi , M. Norouzirad and Hashem Salarzadeh Jenatabadi

A new mixture representation for multivariate t

Journal of Multivariate Analysis

107

227-231

2012

Arashi, M., Nagar, D. K., Nadarajah, S. and Tabatabaey, S.M.M

On minimaxity of block thresholded wavelets under elliptical symmetry

Journal of statistical planning and inference

141

1526-1534

2011

Doosti, H., Arashi, M. and Tabatabaey, S.M.M

On Inverted Matrix Variate Gamma Distribution

Communications in Statistics-Theory and Methods

42(1)

28-41

2013

Arashi, M., Nagar, D. K.

and Tabatabaey, S.M.M

On Conditional Applications of Matrix Variate Normal Distribution

Iranian Journal of Mathematical Science and Informatics

5(2)

33-43

2010

Arashi, M. and Tabatabaey, S.M.M

Improved estimation in stochastic linear models under elliptical symmetry

Journal of Applied Probability and Statistics

5(2)

145-160

2012

Arashi, M, Tabatabaey, S.M.M

"REVIEWING THE ROLE OF IMPLEMENTATION OF THE BALANCED SCORECARD IN ASSESSING THE PERFORMANCE OF PUBLIC SECTOR" (CASE STUDY FOR KHORASAN RAIL ROAD)

INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS

4(7)

890-896

2012

Saeed khayat Moghadam,

Masoud Taheri Lari,

Leyla saghi

IDENTIFICATION AND RANKING OF STRATEGIC ASSESSMENT (CASE STUDY FOR KHORASAN RAIL ROAD)

International Journal of Mathematical Archive

3(12)

4860-4865

2012

Saeed khayat Moghadam,

Leyla saghi

مقالات ارائه شده در كنفرانس هاي علمى خارجى و داخلي

Title

Journal

Year

Co-authors

On Generalized Matrix Gamma Distribution based on Zonal Polynomial

45st annual Iranian mathematics conference, Semnan, Iran, 26-29 August 2014.

2014

S. Shokri

On Generalized Complex Matrix Gamma Distribution

45st annual Iranian mathematics conference, Semnan, Iran, 26-29 August 2014.

2014

A. Rezaee Moghadam

Generalized Matrix T Distribution Through Generalized Multivariate Gamma Dristribution

Athens Institute for Education and Research (ATINER), 8th Annual International Conference on Statistics, 30 June & 1-3 July 2014, Athens, Greece. ATINER'S Conference Paper Series, No: STA2014-1114

2014

M. Arashi and S. Shokri

توزیع کومر بتای تعمیم یافته گاما

هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، دانشگاه سمنان

اردیبهشت 1393

شیما عربشاهی، پروین کهرباییان

ماتریس اطلاع فیشر در توزیع کومر-بتای دومتغیره تعمیم یافته

هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، دانشگاه سمنان

اردیبهشت 1393

سینا شبگرد

بررسی ویژگیهای توزیع بتای نوع سوم ماتریسی

چهل وچهارمین کنفرانس ریاضی ایران مشهد-ایران

5-8 شهریور1392

مریم یاسمی مقدم

بررسی توزیع نمایی-توانی دومدی و مقایسه آن با توزیع لاپلاس دو مدی و نرمال دو مدی

چهل وچهارمین کنفرانس ریاضی ایران مشهد-ایران

5-8 شهریور1392

الهام بابایی-امیر دانشگر

برازش مدل رگرسيون چند گانه با خطاهاي وابسته وداراي توزيع tچندمتغيره(مطالعه موردي بازار بورس تهران)

سومين كنفرانس رياضيات مالي وكاربردها سمنان-ايران

11-12بهمن 1391

اعظم غمگسار-امير دانشگر

On matrix variate Kummer- gamma distribution

8th World Congress in Probability and Statistics, July 9-14, Istanbul, Turkey

2012

Iranmanesh, A., Arashi, M. and Tabatabaey, S. M. M.

New Family of Matrix variate Elliptical t-Distributions

International Conference onAdvances in Probability and Statistics - Theory and Applications:A Celebration of N. Balakrishnan's 30 years of Contributions to Statistics Hong Kong

December 28-31, 2011

A., Arashi, M. and Tabatabaey

تعيين و تبيين مدل سرمايه ي شركت ها با استفاده از مدل رگرسيون به ظاهر نامرتبط

چهل و دومين كنفرانس رياضي ايران-رفسنجان

17-14 شهريور 1390

آرشي، م.

New family of multivariate ellipticall t-distributions

The 73rd annual meeting of the institute of mathematical statistics in Gothenburg, Sweden

9-13 August 2010

Arashi, M. and Tabatabaey, S.M.M

Generalized Slash and Generelized Slash Elliptical Distributions

The 73rd annual meeting of the institute of mathematical statistics in Gothenburg, Sweden

9-13 August 2010

Ghayourmoradi, Z., Arashi, M.

On inverted multivariate gamma distribution

10th Iranian Statistical Conference, Tabriz, Iran

August 2010

Arashi, M. and Tabatabaey, S. M. M

On Bayesian inference for multivariate Normal Distribution

41st annual Iranian mathematics conference, Urmia, Iran

12-15 September 2010

Khosravi, N., and Daneshgar, A

On matrix variate t-distribution

41st annual Iranian mathematics conference, Urmia, Iran

12-15 September 2010

Armanfar, S. and Daneshgar, A

3. كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى و جوايز رسمى

عنوان طرح پژوهشی

سال

کاربردروشهای آماری درمعادلات گرادیان بارندگی در شمال خراسان

تحليل آماري احتمال دوره هاي خشكسالي و ترسالي با استفاده از زنجيره ماركوف و توزيع نرمال در مشهد

89

4. سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

آمار و احتمال

روشهای آماری

احتمال یک ودو

روشهای چند متغیره گسسته

آمار ریاضی یک و دو

رگرسیون-روشهای ناپارامتری

طرح آزمایشهای یک و دو

ریاضی عمومی یک ودو

روشهاي چند متغيره پيوسته

استنباط آماري 1 و 2 (ارشد)

5. مسئوليتهاى اجرايى و پستهاى مديريت

شرح

محل

تاريخ

از

تا

مدیر گروه آمار

دانشکده علوم

مهر 1386

1387

مدیر گروه آمار

دانشکده علوم

دي 93

1395

6. نحوه ارتباط

پست الكترونيكى : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

7. آدرس محل كار

آدرس دانشكده : مشهد ، الهيه، محمديه 23 ،طبقه سوم