شنبه, 30 تیر 1397

تاريخچه

گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با رشته شیمی در مقطع کارشناسی در سال 1363 تأسيس گردید و در سال های اخیر در گرایش هاى شيمى دبيرى و شيمى كاربردى دانشجو پذيرفت. در سال 1380 كارشناسى ارشد شيمى گرايش آلى تأسيس گرديد و در حال حاضر دانشجويان در سه گرايش شيمى تجزيه ، شيمى فيزيك و شيمى آلى در مقطع کارشناسی ارشد و شیمی آلی در مقطع دکترا در حال تحصیل اند.

در طی سالهای نخست، آزمايشگاه هاى كارشناسى تأسيس گرديد. آزمایشگاه های تخصصی نیز به تدریج تکمیل و راه اندازی شد.

گروه ، اكنون دارای آزمایشگاههای زیر می باشد که آزمايشگاه تحقيقاتی آلى را در سال 1380 تأسیس کرده است.

بخش شيمى شامل آزمايشگاه هاى ذيل مى باشد.

آزمایشگاههای موجود در گروه

مقطع كارشناسى

كارشناسى ارشد و دكتری

آزمايشگاه شيمى عمومى 1 و2

آزمايشگاه تحقیقاتى شيمى آلى

آزمايشگاه شيمى آلى 1 و2

آزمايشگاه تحقیقاتى شيمى تجزيه

آزمايشگاه جداسازى

آزمايشگاه تحقیقاتى شيمى فيزيك

آزمايشگاه شيمى پليمر

آزمايشگاه شيمى رنگ

آزمايشگاه شيمى تجزيه 1و2

آزمايشگاه شيمى تجزيه دستگاهى

آزمايشگاه شيمى فيزيك1و2

آزمايشگاه شيمى معدنی 1و2

آزمايشگاه شيمى مواد غذایی

آزمايشگاه اصول تصفیه آب و پساب

 

مدیران گروه از بدو تاسيس تا كنون

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر قطب شریف

استاد یار

1سال

دکتر مینا روشنی

استادیار

12 سال

دکتر محبوبه مسرورنیا

استادیار

4 سال

دكتر محمود ابراهيمي

مربي

4 سال

دكتر محمد رضا بزرگمهر

استاديار

اكنون

 


 

دانشجويان مشغول به تحصيل در نیمسال دوم 90-89

نام گرايش

مقطع تحصيلى

تعداد دانشجو

شيمى محض

کارشناسی

232

شيمى کاربردی

کارشناسی

329

شيمى آلى

کارشناسی ارشد

48

شيمى- شيمى فيزيك

کارشناسی ارشد

42

شیمی تجزیه

کارشناسی ارشد

56

شيمى آلى

دکتری

9

اعضاء گروه

گروه شیمی دارای 25 عضو هيأت علمى می باشد و تعداد 12 نفرمربى بصورت حق التدريس با گروه همكارى دارند. گروه شیمی از خدمات آموزشى 8 نفر كارشناس آموزشى و 1 نفر کاردان شیمی نيز بهره مند مى باشد. ضمناً تعداد 5 کارشناس نیز به صورت حق التدریس به گروه کمک می نمایند.

تعداد اعضای هيأت علمی گروه

نوع همکاری

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

جمع کل

تمام وقت

--

4

11

3

18

نیمه وقت

2

1

--

--

3

آشنایی با اعضای هیأت علمی گروه

آدرس گروه : دانشکده علوم – ساختمان شماره 1

شماره تلفن گروه :8414182-0511

پست الکترونیکی گروه :