سه شنبه, 26 شهریور 1398

تاريخچه

گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1368 با حدود 118 دانشجو در رشته کارشناسی زیست شناسی عمومی و در سال 1372در رشته دبیری شروع به کار کرد.

در طی سالهای نخست، آزمايشگاه هاى كارشناسى نظير زيست شناسى گياهى و زيست شناسى جانورى تأسيس گرديد. آزمایشگاه های تخصصی جانور شناسى، پروتوزئولوژى ، زيست شناسى سلولى و مولكولى ، ژنتيك ، ميكروبيولوژى ، فيزيولوژى جانورى ، بافت شناسى و جنين شناسى ، تشريح و مورفولوژى گياهى ، سيستماتيك گياهى ، فيزيولوژى گياهى نیز به تدریج تکمیل و راه اندازی شد.

گروه زيست شناسى دارای آزمایشگاههای تحقيقاتى تكوين جانورى ، فيزيولوژى جانورى ، تحقيقات گياهى ، كشت و بافت گياهى می باشد که آزمايشگاه تحقيقاتی تكوين جانورى سال 1383 و فيزيولوژى جانورى سال 1385 و تحقيقات گياهى سال 1385 و كشت و بافت گياهى 1386تأسیس کرده است.

مدیران گروه از بدو تاسيس تا كنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

محمود ذكايى

دانشيار

13سال

جواد بهارآرا

استاديار

2سال

جمشيد خان چمنى

استاديار

2 سال

آذرنوش جعفرى

استاديار

2 سال

هما محمودزاده آخرت

استاديار

1 سال

جينا خياط زاده

استاديار

2 سال

خديجه نژادشاهرخ آبادي

استاديار

2 سال

مريم طهراني پور

دانشيار

2 سال

 محبوبه نخعي مقدم دانشيار اكنون

 

 

اهداف آموزشی گروه

اهداف آموزشی گروه تربیت نیروهای متخصص در زمینه شاخه های مختلف زیستی به منظور فعالیت در مراکز آموزشی و پژوهشی کشور و تربیت نیروی فعال در کار پژوهش به عنوان هدایت کنندگان طرح های پژوهشی کشور می باشد.

گرایش های تحصيلی موجود در گروه

نام گرایش

مقاطع تحصیلی موجود

زیست شناسی ميكربيولوژي

کارشناسی پیوسته

زیست شناسی- عمومی

کارشناسی پیوسته

زیست شناسی-دبیری

کارشناسی پیوسته

زيست شناسي - ژنتيك

کارشناسی پیوسته

زیست شناسی- فيزيولوژي جانوري

کارشناسی ارشد ناپیوسته

زیست شناسی- علوم جانوری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

زیست شناسی - علوم گیاهی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

زيست شناسي علوم جانوري -تكوين

دكتراي تخصصي

اعضاء گروه

گروه زيست شناسى دارای 19 عضو هيأت علمى می باشد و تعداد 5 نفرمربى بصورت حق التدريس با گروه همكارى دارند. گروه زيست شناسى از خدمات آموزشى 7 نفر كارشناس آموزشى و نيز بهره مند مى باشد. ضمناً تعداد 9 کارشناس نیز به صورت حق التدریس به گروه کمک می نمایند.

تعداد اعضای هيأت علمی گروه

نوع همکاری

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

جمع کل

تمام وقت

1

5

6

2

14

نیمه وقت

4

1

0

0

5

آدرس گروه : خيابان راهنمايي - دانشکده علوم پايه - ساختمان شماره 1

شماره تلفن گروه : 38435050