چهارشنبه, 30 خرداد 1397

1. اطلاعات شخصى و علمى

نام: ایمان

نام‌خانوادگى: مطیع

تاريخ تولد : 16/5/62

گروه آموزشى : فیزیک

مرتبه علمى : استادیار

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

کارشناسی

فیزیک

دانشگاه بیرجند

ایران

کارشناسی ارشد

فیزیک/ ذرات بنیادی

دانشگاه تهران

ایران

دکترا

فیزیک/ ذرات بنیادی

دانشگاه صنعتی اصفهان

ایران