دوشنبه, 22 مهر 1398

معرفى گروه فيزيك

تاريخچه

 گروه فيزيك دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1363 در دانشكده علوم تاسيس و اقدام به جذب هیات علمی نمود. اين گروه كار خود را در رشته فيزيك كاربردی آغاز كرد و تاکنون بیش از 900 فارغ التحصیل داشته است که بعضی از آنان با ادامه تحصیل اینک با درجه دکتری به عنوان عضو هیات علمی در این دانشگاه و در دانشگاههای مختلف كشور به كار آموزش و تحقيق مشغولند. در طی سالهای نخست، آزمايشگاه های كارشناسی نظير فيزيك پايه 1و 2و 3 تاسيس گرديد. آزمایشگاه های تخصصی اپتیک، الکترونیک، فیزیک جديد، فیزیک حالت جامد و فیزیک هسته ای و فيزيك تحقيقاتى نیز به تدریج تکمیل و راه اندازی شد. در حال حاضر گروه فیزیک با توجه به امکانات موجود گرایش  فیزیک كاربردى را در مقطع كارشناسى وفیزیک اتمى ملکولی وفيزيك حالت جامد و فيزيك ماده چگال را در مقطع کارشناسی ارشد و فيزيك در مقطع دكترى ارائه می کند.  

در گروه فيزيك گرايشها و رشته هاى جديد در حال تاسيس مي باشد،اين رشته ها عبارتند از :

در مقطع كارشناسى ارشد فيزيك در گرايش ذرات بنيادى و فيزيك نظرى - نانو فيزيك - بيوفتونيك و نانو بيوفتونيك

و در مقطع كارشناسى ارشد با همكاری گروه زمين شناسى رشته ژئوفيزيك در 5 گرايش

و در مقطع دكتراى فيزيك در مرحله اول گرايش اتمى و مولكولى و بعد حالت جامد و در ادامه ذرت بنيادى

مدیران گروه از بدو تاسيس تا كنون

 نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی 

 دوران تصدی

عبد المجيد حلمى

مربى

1369-1363

دكتر زهرا امامى

استاديار

1371-1369

دكتر رضا ايزدى

دانشيار

1371-1374

دكتر ابراهيم عطاران

دانشيار

1374-1384

دكترپژمان خورشيد

دانشيار

1384-1386

دكتر زهرا امامى

استاديار

1386-1388

دكترپژمان خورشيد

دانشيار

1388-1390

دكتر بابك حقيقى

استاديار

1390-1394

دكتر ايمان مطيع

استاديار

1394-1396

دكتر عليرضا حق پيما

استاديار

1398

دكتر ليلی متولی زاده

استاديار

اكنون

معرفى آزمايشگاه ها

آزمايشگاه فيزيك 1 دانشكده علوم: اين آزمايشگاه تحت عناوين آزمايشگاه فيزيك 1- آزمايشگاه بيوفيزيك2 واقع در ساختمان شماره 1 دانشكده علوم - خيابان راهنمايى-  به تمامى دانشجويان رشته هاى فيزيك، شيمى، زيست شناسى، بيوشيمى،زيست فناورى در كل هفته سرويس مي دهد.تعداد كل دانشجويان اين آزمايشگاه در هر ترم حدوداً‌ 400 نفر مى باشد.

آزمايشگاه فيزيك 1 مهندسى: اين آزمايشگاه تحت عناوين آزمايشگاه فيزيك 1- آزمايشگاه مكانيك - آزمايشگاه حرارت واقع در دانشكده فني و مهندسى- خيابان استاد يوسفى-  به تمامي دانشجويان رشته هاى مهندسى مكانيك، عمران،‌كامپيوتر( سخت افزار- نرم افزار)،‌مهندسى پزشكى، فناورى اطلاعات، در مقاطع كارشناسى و كاردانى سرويس مي دهد. تعداد كل دانشجويان اين آزمايشگاه هر ترم حدوداً 432 نفر مى باشد.

آزمایشگاه فیزیک گلبهار: اين آزمايشگاه تحت عناوين آزمايشگاه فيزيك 1- آزمايشگاه مكانيك و آزمايشگاه حرارت واقع در شهر جدید گلبهار - مجتمع آموزشی گلبهار - به تمامى دانشجويان رشته هاى مهندسى کشاورزی، کاردانی تاسیسات، صنایع فلزی و ساخت و تولید سرویس می دهد. تعداد كل دانشجويان اين آزمايشگاه در هر ترم حدوداً 80 نفر مى باشد.

آزمايشگاه فيزيك 2: اين آزمايشگاه واقع در ساختمان شماره 2 دانشكده علوم – بلوار محمديه-  محمديه 23 به تمامى دانشجويان رشته هاى فيزيك، شيمى، بيوشيمى، زمين شناسى، رياضى، علوم تجربى، مهندسى مكانيك، برق، كامپيوتر،مهندسى پزشكى، فناورى اطلاعات در كل هفته سرويس مى دهد.تعداد كل دانشجويان اين آزمايشگاه در هر ترم حدوداً‌ 550 نفر مى باشد.

آزمايشگاه فيزيك 3: اين آزمايشگاه واقع در ساختمان شماره 2دانشكده علوم  – بلوار محمديه-  محمديه 23به تمامى دانشجويان رشته فيزك در كل هفته سرويس مى دهد و به عنوان آزمايشگاه پايه رشته فيزيك معرفی مى گردد.

آزمايشگاه فيزيك جديد: اين آزمايشگاه واقع در ساختمان شماره 2دانشكده علوم  – بلوار محمديه-  محمديه 23به تمامى دانشجويان رشته فيزيك در كل هفته سرويس مي دهد و به عنوان آزمايشگاه تخصصى رشته فيزيك معرفى مي گردد.

آزمايشگاه اپتيك: اين آزمايشگاه واقع در ساختمان شماره 2دانشكده علوم  – بلوار محمديه-  محمديه 23به تمامى دانشجويان رشته فيزك در كل هفته سرويس مى دهد و به عنوان آزمايشگاه تخصصى رشته فيزيك معرفى مى گردد.

آزمايشگاه فيزيك هسته اى: اين آزمايشگاه در ساختمان شماره 2دانشكده علوم  – بلوار محمديه-  محمديه 23به تمامى دانشجويان رشته فيزك در كل هفته سرويس مى دهد و به عنوان آزمايشگاه گرايشى رشته فيزيك معرفى مى گردد.

آزمايشگاه فيزيك حالت جامد پيشرفته: اين آزمايشگاه واقع در ساختمان شماره 2دانشكده علوم  – بلوار محمديه-  محمديه 23به عنوان آزمايشگاه گرايشى رشته فيزيك معرفى مى گردد.

آزمايشگاه تحقيقاتى: اين آزمايشگاه واقع در ساختمان شماره 2دانشكده علوم  – بلوار محمديه-  محمديه 23به تمامى دانشجويان رشته فيزيك در مقطع كارشناسى ارشد در كل هفته سرويس مى دهد.

گرایش های تحصيلی موجود در گروه

مقطع كارشناسى (فيزيك كاربردى- فيزيك مهندسى) ، مقطع كارشناسى ارشد (فيزيك اتمي مولكولى-فيزيك حالت جامد-فيزيك ماده چگال) ، مقطع دكترا تخصصى(فيزيك)

تعداد اعضای هيأت علمی گروه

نوع همکاری

مربی

استادیار

دانشیار

استاد

جمع کل

تمام وقت

-

7

2

-

9

آدرس گروه :  بزرگراه آيت الله هاشمى رفسنجانى ـ محمديه 23 ـ دانشكده علوم پايه ـ گروه فيزيك

شماره تلفن گروه : 05135249257