جمعه, 01 تیر 1397

تاريخچه

گروه زمين شناسى

گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1374 در دانشكده علوم تأسيس و اقدام به جذب هیأت علمی نمود. اين گروه كار خود را در مقطع کارشناسی آغاز كرد و در سال 1381 در مقطع کارشناسی ارشد شاخه چینه و فسیل اقدام به جذب دانشجو نمود.

گروه علوم تجربی در سال 1364 تأسیس و کار خود را در مقطع کارشناسی ناپیوسته آغاز نمود و در سال 1368 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی نمود و تاکنون 1178 نفر فارغ التحصیل در مقطع کاردانی و 623 نفر در مقطع کارشناسی ناپیوسته داشته است.

در طی سالهای نخست، آزمايشگاه هاى كارشناسى نظير پتروگرافى، رسوب شناسى، ديرينه شناسى تأسيس گرديد. آزمایشگاه های تخصصی ارشد نیز به تدریج تکمیل و راه اندازی شد.

گروه زمين شناسى و علوم تجربى دارای آزمایشگاههای تخصصى می باشد که آزمايشگاه تحقيقاتی ارشد چينه و فسيل را در سال 1382 تأسیس کرده است.

مدیران گروه از بدو تاسيس تا كنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

على اصغر آريا يى

دانشيار

12سال

حبيب ترشيز يان

استاد يار

2 سال

حبيب ملائي

استاديار

94

محمد جوانبخت

استاديار

كنون


اهداف آموزشی گروه

هدف از تربیت دانشجویان رشته زمین شناسی آشنایی آنها با گرایشهای مختلف این رشته در مقاطع کارشناسی و جذب نیروهای متخصص در وزارت صنایع ومعادن کشور، وزارت نفت ، سازمان زمین شناسی، سازمان نقشه برداری ، جغرافیایی و سازمان آب می باشد.

گرایش های تحصيلی موجود در گروه

نام گرایش

مقاطع تحصیلی موجود

زمین شناسی

کارشناسی

چینه و فسیل

کارشناسی ارشد

علوم تجربی

کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

دانشجويان مشغول به تحصيل گروه زمین شناسی در نيمسال دوم 90-89

نام گرایش

مقطع تحصيلى

تعداد دانشجو

زمین شناسی

کارشناسی

213

چینه و فسیل

کارشناسی ارشد

49

دانشجويان مشغول به تحصيل گروه علوم تجربی در نيمسال دوم 90-89

مقطع تحصيلى

تعداد دانشجو

کارشناسی ناپیوسته

56

کاردانی

32

اعضاء گروه زمین شناسی

گروه زمين شناسى دارای 8 عضو هيأت علمى می باشد و تعداد 6 نفرمربى بصورت حق التدريس با گروه همكارى دارند. تعداد 6 کارشناس نیز به صورت حق التدریس به گروه کمک می نمایند.

تعداد اعضای هيأت علمی گروه زمین شناسی

نوع همکاری

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

جمع کل

تمام وقت

--

2

5

2

9

نیمه وقت

1

--

--

1

2

آدرس گروه زمین شناسی : بلوار ميثاق - محمديه 23 - دانشکده علوم پايه

اعضاء گروه علوم تجربی

گروه علوم تجربى دارای 8 عضو هيأت علمى می باشد و تعداد 4 نفرمربى بصورت حق التدريس با گروه همكارى دارند. تعداد 4 کارشناس نیز به صورت حق التدریس به گروه کمک می نمایند.

تعداد اعضای هيأت علمی گروه علوم تجربی

نوع همکاری

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

جمع کل

تمام وقت

--

1

5

2

8

نیمه وقت

1

--

--

1

2