دوشنبه, 29 مهر 1398

 

 

 

تعداد اعضای هيأت علمی گروه

 

برای آشنایی با اساتید گروه و دیدن مشخصات آنها ، آدرس زیر را کلیک نمایید :

آشنايي با اعضاء هيأت علمي گروه

 

تعداد اعضای هيأت علمی گروه علوم تجربی

نوع همکاری

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

جمع کل

تمام وقت

--

1

5

2

8

نیمه وقت

1

--

--

1

2

گروه زمين شناسى دارای 8 عضو هيأت علمى می باشد و تعداد 6 نفرمربى بصورت حق التدريس با گروه همكارى دارند. تعداد 6 کارشناس نیز به صورت حق التدریس به گروه کمک می نمایند.

تعداد اعضای هيأت علمی گروه زمین شناسی

نوع همکاری

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

جمع کل

تمام وقت

--

1

5

2

8

نیمه وقت

1

--

--

1

2

تعداد اعضاء هیأت علمی گروه علوم تجربی10 نفر می باشد که مشروح آنها در جدول زیر مشاهده می شود :