دوشنبه, 29 مهر 1398

مراكز تحقيقاتي ايران

پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران                                www.Irandoc.com

پايگاه استنادي علوم جهان اسلام                                  www.isc.gov.ir             

پارك علم و فناوري خراسان                                www.Kstp.ir                          

مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي                                 www.new.iies.org      

پژوهشكده آمار ايران                                                              www.Srtc.ac.ir

مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات                         www.Ipm.ac.ir             

مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران                           http://geophysics.ut.ac.ir 

آزمایشگاه  فنی مکانیک و خاک

  انتستيتو تحقيقات بين المللي ماهيان خاوياري 

  ايده پردازي كاربردي در فناوري نانو

  پژوهشكده رويان

   پژوهشگاه پلمير و پتروشيمي ايران

  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران

  پژوهشگاه مواد و انرژي

پژوهشگاه نیرو

  جشنواره بين المللي خوارزمي

 ستاد ويژه توسعه فناوري نانو

  گروه ترويج فناوري نانوي شبكه تحليل گران تكنولوژي ايران

مركز پژوهش نجوم و اخترفيزيك مراغه

 مركز تحقيقات ملي مهندسي ژنتيك و بيو تكنولوژي 

  مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

  مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

  مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات

  مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

  موسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي

  موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور

 موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران

 موسسه مطالعات بین المللی انرژی

 هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

 سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور

  شبكه : سرن بزرگترين مركز تحقيقات فيزيك هسته اي جهان :فيزيك هوپا 

  مركز تحقيقات فيزيك پزشكي

 شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو

 مركز تحققات شيمي رازي دانشگاه آزاد اسلامي شهر ضا

 مركز پژوهش شمي محيط زيست دانشگاه فردوسي

 پژوهشگاه صنعت و نفت

 پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران

 مرکز پژوهشی شیمی پپتید دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

مركز تحقيقات بيو شيمي و بيو فيزيك

 مركز تحقيقات محيط زيست ايران

 مركز تحقيقات توسعه زيست فناوري

  مركز تحقيقات محيط زيست و توسعه پايدار

 مركز تحقيقات زمين لرزه شناسي 

·        پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور 

·        مركز پژوهش هاي كاربردي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور