دوشنبه, 29 مهر 1398

تازه هاي كتاب فارسي

 

عنوان

مولف

 

روشهای بیوشیمی وبیوفیزیک

موسوی موحدی

 

آشکارسازهای سینتیلاسیون

بابک حقیقی

 

سری فوریه و چندجمله ای های متعامد

دانهام جکسون

 

آنالیز عددی 1

اصغر کرایه چیان

 

تحقیق در عملیات

فردریک هیلیر

 

طیف سنجی مادون قرمز

احمد نصیر احمدی

 

کتاب مرجع جوهر چاپ

کریس ویلیامز

 

اصول تولید و مدیریت صنایع شیمیایی در مقیاس انبوه

عباس احمدی

 

اصول فرایندهای انتقال در واحدهای صنعتی

مرتضی خسروی

 

تحلیل های آماری با استفاده از SPSS

منصور مومنی

 

درسنامه جامع جمعیت و تنظیم خانواده

خلیل علی محمدی زاده

 

ریاضی عمومی

محسن عرفانیان

 

احتمال

روح الله جهانی پور

 

سیستماتیک گیاهی

گورچاران سینگ

 

بیوترمودینامیک

جمشیدخان چمنی

 

آمار حیاتی

واحد تحقیقات مجتمع آموزش فنی تهران

 

3000 پرسش و پاسخ چهارگزینه ای آزمونهای استخدامی

 

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی

کاظم پریور

 

شیمی آلی کری

فرانسیس کری

 

حل مسائل جبر خطی آپوستل، هافمن

 

 

خواص دارویی قارچها

محمود ذکایی

 

گلسنگ شناسی

مهرو حاجی منیری

 

تشریح و مرفولوژی گیاهی

جواد قریشی الحسینی

 

مکانیسمهای نمو در گیاهان

هما محمودزاده

 

مبانی الکترومغناطیس برای دانشجویان فیزیک

بابک حقیقی

 

مبانی شیمی فیزیک

جمشید مفیدی

 

اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی

 

 

مبانی سیستماتیک جانوری

ارنست مایر

 

روشهای پیشرفته ریاضی برای فیزیک پژوهان

بابک حقیقی

 

مجموعه سئوالات کارشناسی ارشد ریاضی

انور حسینی

 

مبانی الکتروشیمی

محمد مومن هروی

 

متابولیسم سلول

هما محمودزاده

 

هسته و ژنوم

هما محمودزاده

 

فیزیک دانشگاهی

سیرز

 

فیزیوپاتولوژی و بیماری های مهم گیاهی ایران

ابراهیم بهداد

 

تشریح کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی جدید سیلورمن خاص

رضا قیامت

 

اصول ژئوفیزیک مخازن

محمدکمال قاسم العسکری

 

مبانی مهندسی نفت

سعید عوض علیپور

 

مبانی مهندسی مخازن شکاف دار

تیودورون گلف

 

فیزیک جدید ویژه دانشجویان فیزیک و شیمی

محمدعلی گومشی نوبری

 

سلولهای بنیادی

حسین بهاروند

 

مبانی زیست شناسی سلولی

آلبرتس

 

تازه هاي كتاب لاتين

Handbook of parametric and nonparametric statistical procedures

A primer on wavelets and their scientific applications

Stochastic partial differential equations

Numerical methods, algorithms, and tools in C

Algorithms and theory of computation handbook

Principles of soil chemistry

Process plants

Debris flow

Algorithms and theory of computation handbook

Parallel algorithms

Discrete mathematics

Complex Variables

Isometries on Banach spaces

Mixed boundary value problems

Mathematical and experimental modeling of physical and biological processes

Electrochemical dictionary

Computer arithmetic and validity

Stability analysis of impulsive functional differential equations

Integral representation theory

Structural geology

Applied numerical analysis

Statistical mechanics

Photoacoustic imaging and spectroscopy

Bernstein functions

Analytical and numerical aspects of partial differential equations

Mathematics for economics and finance

Conceptual modeling for discrete-event simulation

Introduction to the design and analysis of experiments

Fundamentals of attosecond optics

Numerical techniques for direct and large-eddy simulations

Multi-resolation methods in plasma physics

Roads to identify: the mathematics of truth and proof

Smart materials

Optical tweezers

Basics of Biomedical ultrasound for engineers

A modern introduction to linear algebra

Cellular signal processing

Plant proteomics

Advanced biomaterials

Measure and probability

Handbook of physics in medicine amd biology

An introduction to planetary atmospheres

Stochastics simulations of clusters

Wavelet subdivision methods

Data mining and statistics for decision making

Applications of field-programmable gate arrays in scientific research

Interfacial chemistry of rocks  and soils

Statistical methods for fuzzy data

Nuclear medicine physics

Advanced particle physics

Non-parametric tests for censored data

Introduction to peptides and proteins

Spatial statistics and spatio-temporal data

Applications of laser plasma interactions

Plasma physics

Graphical models in applied multivariate statistics

Fundamentals of plasma physics

Traditional herbal medicine research

Approaches to the conformational analysis of biopharmaceuticals

Physics of the sun

GARCH models

ARCH models for financial applications

Protein folding and metal ions

Mathematical methods in physics

Handbook of Monte Carlo methods

Advanced Markov chain Monte Carlo methods

Introduction to real analysis

Permutation tests for complex data

Physics of Radio-Frequency Plasmas

Handbook of Chinese medicinal plants

Biomimetic and bioinspired nanomaterials

Non-parametric tests for complete data

Nonparametric statistics for non-statisticians

Sample survey

Deserts and desert environments

Groundwater hydrology

Permutation tests for complex data

Diversity and Dynamics of the mammalian fauna in Denmark

Earth materials

Trilobites of the Middle OrdovicianElnes Formation of the Oslo region

The 23rd edition of the manual of mineral science

ARCH models for financial applications

Minerals and rocks

Physical geology

Analysis of ordinal categorical data

The field description of igneous rocks

Hydroecology and ecohydrology

An introduction to multivariate data analysis

Cluster analysis

Environmentally conscious fossil energy production

Earth environments

Smoothing of multivariate data

Data mining for business intelligence

Multivariate statistics

Fossils at a glance

Business intelligence

Handbook of metrology

Understanding lasers

Practical relativity

Infrared Thermal imaging

Coheret states in quantum physics

Radiation detection and measurement

International tables for crystallography

Mossbauer effect in lattice dynamics

Thermodynamic properties of solids

Magnetic properties of antiferromagnetic oxide materials

Unified field theory for the engineer and the applied scientist

Electronic correlation mapping

Operation and control of electric energy processing systems

Differential equations for dummies

Field computation for acceleratormagnets

Handbook of compressible aerodynamics

Elementary particle physics

Optoelectronic sensors

Handbook of plastic optics

Handbook of chaos control

Optical sensors

Condenced matter physics

Geometry and symmetry

Introduction to modern power electronics

Low energy cooling for sustainable building

Surface and interfacial forces

Noble faces

Calculus

Stereochemistry of carbon compounds

Solvents and solvent effects in organic chemistry

Introduction to plasma technology

English for the students of mathematics