جمعه, 01 تیر 1397

ta1395شروع انتخاب واحد دانشكده علوم پايه ساعت 12 مي باشد.

photo 2002 01 10 05 10 16

🏢محل ثبت نام: دفتر امور عمومی دانشکده

💸مبلغ ثبت نام: برای دانشجو۴۰۰۰۰۰ریال

⏰زمان: تیرماه۹۶

〰پایان مهلت ثبت نام: 96/03/15