دوشنبه, 29 مهر 1398

كارهاي عمراني دانشكده علوم در سال 1387

- بازسازي و زيبا سازي نمازخانه

- گسترش فيزيكي و بهينه سازي  فضاي كتابخانه و  تبديل  آن به سيستم باز

- راه اندازي كافي نت مجزا در ساختمان شماره 3

- اخذ مجوز نما سازي ضلع شرقي  ساختمان شماره 1 (دانشكده  علوم)

- بهينه سازي بخشي از فضاي ساختمان شماره 4  (ساختمان آبكوه)

- راه اندازي  و فعال سازي مركز تعميرات دانشكده ، در ساختمان شماره 3

- نقاشي  سالن هاي آموزشي و اداري و آزمايشگاهي دانشكده علوم

- بهينه سازي ساختمان شماره 3

- گسترش فضاي اداره آموزش دانشكده

- تفكيك فضاي ترياي برادران و خواهران (در دست اقدام)

- فضا سازي جديد به منظور  دبير خانه دائمي همايش ها

- راه اندازي وتجهيز آزمايشگاه تحقيقاتي نانو تكنولوژي

رياست دانشكده علوم ،جناب آقاى دكتر مومن هروى سيستم چند رسانه اى سايت دانشكده علوم را افتتاح كرد و طى يك سخنرانى ويديويى اينترنتى به تشريح برنامه هاى دانشكده پرداخت مشروح اين سخنرانى را ميتوانيد با استفاده از لينكهاى زير مشاهده نماييد...

اين نسخه مخصوص كاربران اينترنت ميباشد نسخه مخصوص كاربران شبكه داخلى

Imageعضويت كتابخانه دانشكده علوم درسازمان مركز اسناد و كتابخانه ملى جمهورى اسلامى ايران با اين عضويت مى توان با شناسگر استاندارد بين المللى كتابخانه ها ISIL) ) به عنوان يك فرد حقوقى از پاره اى از امكانات كتابخانه ملى استفاده كرد.