چهارشنبه, 30 بهمن 1398
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

كارگاه آموزشي تبيين عرفان هاي نوظهور برگزار شد

به همت دفترفرهنگ اسلامي وحوزه رياست دانشكده علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد كارگاه آموزشي تبيين عرفان هاي نو ظهور با محوريت عرفان حضرت امام خميني(قدس سره) با حضور جمعي از استادان در اتاق شورا برگزارشد.

گفتني است : دراين كارگاه حجت الاسلام ابويساني مدرس حوزه و دانشگاه  به تبيين و نقد عرفان هاي نوظهورپرداخت و در ادامه هر كدام ازاساتيد نظرات وسوالات خودشان دراين حوزه پرداختند و اين جلسه در حدودسه ساعت طول كشيد.

94

96

94

93