دوشنبه, 28 خرداد 1397

مشاوره دانشجويي در زمينه هاي اخلاقي ، ديني ، ازدواج ، طرح عفاف

 

تاريخ برگزاري : مهر ماه

مكان :دفاتر فرهنگ اسلامي