سه شنبه, 13 خرداد 1399
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

برگزاري مراسم عزاداري دهه اول ماه محرم ، هر روز بعد از نماز ظهر و عصر در نمازخانه دانشكده علوم پايه.مراسم شامل سخنراني ،مديحه سرايي و همچنين پذيرايي بود.

7

9