سه شنبه, 13 خرداد 1399
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

مراسم - دحوالارض - افطاري

 

تاريخ برگزاري :9/7/92

مكان :نماز خانه

 

 

شرح فعاليت : باهمكاري رياست و معاونين دانشكده