دوشنبه, 07 اسفند 1396

مراسم - دحوالارض - افطاري

 

تاريخ برگزاري :9/7/92

مكان :نماز خانه

 

 

شرح فعاليت : باهمكاري رياست و معاونين دانشكده