جمعه, 01 تیر 1397

مراسم - دحوالارض - افطاري

 

تاريخ برگزاري :9/7/92

مكان :نماز خانه

 

 

شرح فعاليت : باهمكاري رياست و معاونين دانشكده