دوشنبه, 07 اسفند 1396

سالروز ازدواج امام علي (ع) و حضرت فاطمه (س)

 

تاريخ برگزاري :15/7/92

مكان :نماز خانه

25

27