چهارشنبه, 30 بهمن 1398
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

بمناسبت ولادت باسعادت پيامبر اكرم (ص) وحضرت امام جعفر صادق (ع) وگراميداشت روزدانشجو 16 آذر برنامه زیارت حرم مطهرحضرت امام رضا ع و بازدید از مجموعه فرهنگی را با حضور دانشجویان برادر برگزار گرديد

دفترفرهنگ اسلامي دانشكده علوم پايه واحد مشهد

photo 2017 12 07 08 26 16

photo 2017 12 07 08 26 38

photo 2017 12 07 08 26 45