سه شنبه, 13 خرداد 1399
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

حضور دانشجویان دانشکده علوم  در تاريخ  30 آبان 1396 به زیارت حرم مطهر حضرت امام رضا ع  وبازدید از موزه ها وبخش شمیم رضوان و ... 

دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده علوم

photo 2017 11 23 11 15 50

photo 2017 11 23 11 15 14

photo 2017 11 23 11 15 33