چهارشنبه, 30 بهمن 1398
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

روز چهارشنبه 18/12/95 تريبون آزاد دانشجويي با موضوع عفاف وحجاب در دانشكده علوم پايه با همت كانون عدالتخواه وهمكاري دفتر فرهنگ اسلامي دانشكده برگزار شد در اين جلسه دانشجويان نظرات خود را پيرامون ضرورت ها وبايستي هاي عفاف وحجاب از منظر اسلام وقانون اساسي والزامات اجرايي آن در دانشگاه وجامعه مطالب مفيدي بيان نمودند.

photo 2002 01 18 01 29 55

 

 

photo 2002 01 18 01 30 55

photo 2002 01 18 01 30 26