چهارشنبه, 30 بهمن 1398
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

 

دفترفرهنگ اسلامی دانشکده علوم  دهه فجر انقلاب اسلامی را با آذین بندی وتوزیع شیرینی وبیان ویژگی هایی از دوران پیروزی در جمع اساتید وکارکنان ودانشجویان دانشکده علوم پایه واحد مشهد گرامی داشت.

photo 2002 01 07 02 54 25

photo 2002 01 07 02 54 09

photo 2002 01 07 02 54 17

photo 2002 01 07 02 57 43