شنبه, 17 خرداد 1399
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

مراسم روز دانشجو در دانشكده علوم پايه واحد مشهد برگزار گرديد.

اين مراسم با حضور مسئولين ومديران گروههاي دانشكده مورخه 15/9/95در سالن اجتماعات دانشكده با خير مقدم رياست دانشكده شروع شد و دانشجويان با ارائه شعر و دكلمه خود اين خاطره به يادماندني را ثبت كردند و سپس مسئولين درفضاي صميمي و دوستانه به مطالبات دانشجويان پاسخ هاي لازم را ارائه نمودند و در پايان ازدانشجويان فعال فرهنگي ،سياسي،اجتماعي وعلمي با اهداي لوح تقديربه عمل آمد.

photo 2002 01 04 02 36 44

photo 2002 01 04 02 36 30

photo 2002 01 04 02 37 01

photo 2002 01 04 02 36 56