یکشنبه, 26 خرداد 1398

محفل شعر آئینی حماسه حسینی  در دانشکده علوم پایه روز اول اذر ماه ساعت 17تا19 با حضور ریاست دانشکده جناب اقای دکتر سعیدی و استاد وزیری نژاد و باحضور شاعران ومیهمانان برگزار گردید .

 

 

1

5

3

2