شنبه, 17 خرداد 1399

برگزاري مراسم عزاداري شهادت امام سجاد (ع)

اين مراسم با هماهنگي دفتر فرهنگ اسلامي و بسيج دانشجويي در تاريخ 07/09/1391 در نمازخانه دانشكده علوم پايه برگزار شد.

p1010010

p1010029

p1010026

p1010027

p1010011

p1010031

p1010040