دوشنبه, 22 مهر 1398

بسيج دانشجويي

صعود تيم بسيج دانشجويي دانشكده‌ي علوم پايه‌ي دانشگاه آزاد اسلامي را  از مرحله‌ي گروهي به مرحله‌ي حذفي ليگ فوتبال دانشگاه آزاداسلامي مشهد را تبريك عرض مي‌نماييم.

هشتمين جشنواره دانشجويان ممتاز، مبتکر و نوآور بسيجي، شاهد و ايثارگر

 

موضوعات جشنواره:

 

* طرح ها و پروژه هاي تحقيقاتي

 

* تاليف کتب

 

* اختراع

 

* مجامع علمي

 

* مقالات علمي

 

اولويت با آثار: گروه علوم انساني و علوم پايه

 

زمان ثبت نام: 1/2/88 لغايت 31/4/88

 

مکان ثبت نام: دفاتر بسيج دانشجويي در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي سراسر کشور

 

www.fbs.bso.ir