دوشنبه, 29 مهر 1398

بسيج دانشجويي

اردوی جهادی دانشجویان بسیجی جهت ابرسانی به روستای پسخوری  مهر ماه 91

 

 

jahad3

 

jahad2

 

jahad1

اردوی اخلمد دانشجویان بسیجی مهرماه 91

akhlamad2

 

akhlamad 1

عكس جبل النور 02/02/1389

photo0202

photo0208

photo0192

ديدار آقاي علم الهدي   در تاريخ 24/01/1389

photo0159

photo0148

photo0150

جشن حضرت زينب در تاريخ 01/02/1389

photo0168

photo0166