جمعه, 04 اسفند 1396

ويژه نامه خبري نشريه پنجره

اين ويژه نامه  از مهر 1388 آغاز به كار كرد . ويژه نامه خبري نشريه پنجره جهت ارائه مطالب (مانند علمی ، فرهنگی ، سياسی و اجتماعی) زير نظر دفتر فرهنگ اسلامی دانشكده علوم منتشر می شود.

Image

Image