جمعه, 24 آبان 1398
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

مشاوره دانشجويي در زمينه هاي اخلاقي ، ديني ، ازدواج ، طرح عفاف

 

تاريخ برگزاري : مهر ماه

مكان :دفاتر فرهنگ اسلامي