شنبه, 10 خرداد 1399
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

مشاوره دانشجويي در زمينه هاي اخلاقي ، ديني ، ازدواج ، طرح عفاف

 

تاريخ برگزاري : مهر ماه

مكان :دفاتر فرهنگ اسلامي