چهارشنبه, 22 آبان 1398

اطلاعات شخصى و علمىkazemi1

 نام: سید حسن

 نام‌خانوادگى: کاظمی 

تاريخ تولد : 1350

آخرين مدرك تحصيلى: فارغ التحصیل رشته آمار از دانشگاه شهید باهنر کرمان