جمعه, 12 آذر 1400

اطلاعات شخصى و علمىkazemi1

 نام: سید حسن

 نام‌خانوادگى: کاظمی 

تاريخ تولد : 1350

آخرين مدرك تحصيلى: فارغ التحصیل رشته آمار از دانشگاه شهید باهنر کرمان