دوشنبه, 17 مرداد 1401

dsc01758

كارگاه رايانه

کارگاه رايانه از تابستان 1377 با تعداد محدودی کامپيوتر شروع به کار نموده و هم اکنون دارای قريب به 50 دستگاه کامپيوتر و لوازم جانبی ديگر می باشد همچنين کارگاهی مجزا جهت دانشجويان تحصيلات تکميلی با اتصال مداوم اينترنت داير می باشد.

کارگاه کامپيوتر با ارائه خدماتی از جمله برگزاری واحد های عملی کامپيوتر در کليه رشته های دانشکده علوم پايه(رياضی کاربردی، آمار ، فيزيک ، شيمی ، زمين شناسی وعلوم تجربی) و همچنين در بازه زمانی انتخاب واحد به عنوان کافی نت در امر انتخاب واحد اينترنتی در اختيار دانشجويان می باشد.

 

آزمايشگاه ها

دانشکده علوم دارای 70 آزمايشگاه مجهز و كارشناسان به شرح زير می باشد که اكثرا در ساعات ادارى به ارائه خدمات می پردازد.

ليست دروس آزمايشگاهى گروه زيست شناسی

3

 

نام آزمايشگاه

بافت شناسى

بيو شيمى 1

بيو شيمى 2

بيو شيمى

پروتوزئولوژى

تشريح و مورفولو‍ژى گياهى

جانورشناسى1

جانورشناسى2

جنين شناسى مقايسه ای

جنين شناسى

زيست شناسى سلولى

زيست شناسى سلولى و مولكولى

ژنتيك 1

ژنتيك

سيستماتيك گياهى 1

سيستماتيك گياهى 2

فيزيولوژى جانورى 1

فيزيولوژى جانورى 2

فيزيولوژى گياهى2

قارچ شناسى

ميكروبيولوژى 1

ميكروبيولوژى عمومى

اكولوژی علمى

 

ليست دروس آزمايشگاهى رشته هاى كاردانى - كارشناسى ناپيوسته علوم تجربى و

كارشناسى - كارشناسى ارشد گروه زمين شناسى چينه و فسيل شناسى ) رشته زمين شناسى)

 

نام آزمايشگاه

زمين شناسی فيزيكی

بلور شناسی هندسی

بلور شناسی نوری

رسوب شناسی

كانی شناسی

سنگ شناسی آذرين

سنگ شناسی رسوبی

سنگ شناسی دگرگونی

ديرينه شناسی 1

ديرينه شناسی 2

نقشه برداری

فتوژئولوژی

زمين شناسی ساختمانی

زمين شناسی اقتصادی

عمليات زمين شناسی ايران

عمليات صحرايی

 

رشته كارداني علوم تجربي و كارشناسي ناپيوسته

 

نام آزمايشگاه

علوم زمين 1

علوم زمين 2

بلور و كانی شناسی

سنگ شناسی

فسيل شناسی

 

رشته كارشناسي ارشد چينه و فسيل شناسي

 

نام آزمايشگاه

فرامينوفرا

ميكروناسيس

پامينولوژی

غير فرامينوفرا

فسيل شناسی گياهی