دوشنبه, 17 مرداد 1401

تاریخچه

گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد درسال1367 بصورت مستقل آغاز به كار كرد .قبل از آن ازسال 1364 تا سال 1367 درقالب گروه معلمان به همراه رشته های علوم تجربی –ادبیات ودینی وعربی اداره می شد.

این گروه تا سال 1377 در مقاطع كاردانی و كارشناسی نا پیوسته پذیرش دانشجو عمدتا با هدف تربیت معلم فعالیت داشته و درسال 1377 یك دوره قرار دادی در رشته برنامه ریزی آموزشی دوره كارشناسی ارشد برگزار كرده است .

در سال 1393 دو رشته در مقطع دكتری تخصصی با عناوین مشاوره ومدیریت آموزشی راه اندازی شد و نیز3 رشته در مقطع كارشناسی ارشد علوم تربیتی با گرایشها مدیریت آموزشی –آموزش وپرورش دبستان و آموزش و پرورش پیش دبستانی تاسیس گردید.

این گروه دارای یك آزمایشگاه تكنولو‍‍‍‍ژی آموزشی برای دروس عملی مربوط است كه درسال 1381 رتبه اول كشوری را كسب نموده است ودر حال حاضر دارای 5عضو هیات علمی تمام وقت و 3 هیات علمی به عنوان مامور می باشد.

در حال حاضر گروه علوم تربیتی دارای بیش از سه هزار دانشجو در 5مقطع تحصیلی كاردانی-كارشناسی ناپیوسته –كارشناسی پیوسته-كارشناسی ارشد و دكتری تخصصی است.

رشته های تحصیلی مقاطع مختلف عبارتند از:

1-كاردانی آموزش ابتدایی

2-كارشناسی نا پیوسته آموزش ابتدایی

3-كارشناسی پیوسته علوم تربیتی

4-كارشناسی پیوسته مشاوره

5-كارشناسی ارشدعلوم تربیتی گرایش پیش دبستانی

6- كارشناسی ارشدعلوم تربیتی گرایش دبستان

7- كارشناسی ارشدعلوم تربیتی گرایش مدیریت آموزش

9-دكتری تخصصی مدیریت آموزشی

10- دكتری تخصصی مشاوره

مدیران گروه از بدو تاسیس تا كنون

 

نام و نام خانوادگى

مرتبه علمى

دوران تصدى

اقای مهدی منیری

مربی

1367-1386

دكترمحمدرضاصفاریان طوسی

استاد یار

1386-1391

اقای سید جلیل فانی یزدی

مربی

1391-1395

دكترالهام فریبرزی

استاد یار

1395-1398

اقای سیدجلیل فانی یزدی

مربی

1398-1400

دكترمحمدرضاصفاریان طوسی

استاد یار

1400-تاكنون